Yêu cầu loạt “ông lớn” Nhà nước nghiêm túc công bố thông tin doanh nghiệp

Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam... được yêu cầu nghiêm túc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.
Doanh nghiệp dệt may “than” bị gây khó vì Nghị định 18/2021/NĐ-CP Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trước thảm kịch Covid-19 tại Ấn Độ

Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản yêu cầu Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Cà phê Việt Nam về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Yêu cầu loạt “ông lớn” Nhà nước nghiêm túc công bố thông tin doanh nghiệp
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo đó, đối với Tổng công ty Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu nghiêm túc thực hiện lập, gửi hồ sơ và công bố thông tin; chỉ đạo doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng yêu cầu rà soát danh sách các doanh nghiệp thành viên chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ (nội dung, thời hạn, phương thức) nghiêm túc thực hiện việc công bố thông tin; xử lý trách nhiệm doanh nghiệp Nhà nước và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tín.

Đối với Tập đoàn, Tổng công ty cổ phần, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Tổ đại diện phần vốn Nhà nước phối hợp với Hội đồng quản trị thực hiện đúng quy định việc công bố thông tin đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, việc thực hiện công bố thông tin là một trong nhưng căn cứ để Ủy ban xem xét, đánh giá việc chấp hành chính sách pháp luật, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp, người đại điện phần vốn Nhà nước.

Do đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu các Tổ đại diện phần vốn Nhà nước, các công ty mẹ Tổng công ty Nhà nước nghiêm túc thực hiện.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile