Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu giao năm 2023

Huyện ủy Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Vĩnh Phúc: Bắt giữ thanh niên cướp điện thoại Iphone 14 PromaxVĩnh Phúc: Khánh thành Trung tâm Y tế thành phố Phúc YênVĩnh Phúc: Tuyên truyền kịp thời, toàn diện, đậm nét các sự kiện thời sự, chính trị-xã hội năm 2023

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt sáng tạo, linh hoạt, huyện đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tốt.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc trao quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc trao quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thu ngân sách đạt hơn 657 tỷ đồng, đạt 310% dự toán tỉnh giao, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 12.000 tỷ đồng; chất lượng giáo dục đứng tốp đầu của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,01%... Các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong huyện được nâng cao.

Về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Yên Lạc đã đạt và vượt 100% chỉ tiêu giao, đứng trong tốp đầu của tỉnh, trong đó, nhiều nhiệm vụ khó như giải quyết các tồn tại về đất đai đạt 108% so với kế hoạch tỉnh giao; công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 107% so với kế hoạch được giao.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố và trao quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo có nhiều khó khăn, thách thức.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, làm tốt công tác phòng, chống dịch; ngay từ những ngày đầu năm cần tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Chú trọng các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đối với việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định việc thực hiện các nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đối với một số chỉ tiêu khó như giải quyết tồn tại về đất đai tại 2 xã Đồng Văn, Tề Lỗ; phấn đấu 80% đồng chí trưởng thôn là đảng viên... đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung nguồn lực để thực hiện.

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu giao năm 2023

Ngay sau hội nghị này, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, thời gian cụ thể để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; phấn đấu toàn huyện nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được Tỉnh ủy giao năm 2023.

Nhân dịp này, Huyện ủy đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và tuyên dương những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy giao năm 2022.

Lê Sơn
Phiên bản di động