Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn

Ngày 18/11, UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) có văn bản số: 304 /UBND-VP mời họp, báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn. Thời gian, thực hiện đợt cao điểm xử lý giải tỏa vi phạm đất đai từ ngày 17/11 đến 22/11/2022.
Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vĩnh Phúc 2022Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Tôn vinh - Nhà giáo trong sự nghiệp “rèn đức, luyện tài”Vĩnh Phúc: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội
Giải toả hành lang ATGT trên địa bàn xã Bình Định
Giải toả hành lang ATGT trên địa bàn xã Bình Định

Thực hiện, Thông báo Kết luận số 460/TB-UBND ngày 3/11/2022 của UBND huyện về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện. Đến nay, các xã, thị trấn cơ bản đã tổ chức triển khai thực hiện.

Tuy nhiên qua kiểm tra một số đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ để giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai thuộc địa bàn quản lý; một số thành viên Ban chỉ đạo chưa thường xuyên xuống cơ sở được phân công theo dõi để nắm bắt, theo dõi tình hình, kịp thời phối hợp, chỉ đạo giải quyết.

Yên Đồng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai
Xã Yên Đồng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ BTV Huyện ủy giao năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thông - Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo và giao nhiệm vụ như sau:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn đảm bảo theo thời gian yêu cầu từ ngày 17/11 đến 22/11/2022; gửi báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên & MT huyện) chậm nhất 9h00 ngày 23/11/2022.

Xã Đồng Văn ra quân giải tỏa các trường hợp vi phạm sử dụng đất nông nghiệp
Xã Đồng Văn ra quân giải tỏa các trường hợp vi phạm sử dụng đất nông nghiệp

Đây là thời điểm quan trọng, quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Huyện ủy giao, vì vậy đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm bố trí thời gian thường xuyên xuống cơ sở được phân công theo dõi để tập trung chỉ đạo, phối hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên & MT huyện) chậm nhất 9h00 ngày 23/11/2022.

Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện xử lý giải toả các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đợt cao điểm, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và gửi các thành phần tham dự tại cuộc họp nghe thành viên Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả sau đợt cao điểm xử lý giải toả các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Lê Sơn
Xem phiên bản mobile