Yên Bái: Xử lý nghiêm người đứng đầu và cơ quan quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu trường học

UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.
Liveshow Gặp gỡ thanh xuân kỷ niệm 10 năm đi hát của ca sĩ Khắc Việt Yên Bái: Đâm vào chó chạy rông, chồng tử vong, vợ nguy kịch Công an tỉnh Yên Bái vừa có tân Phó Giám đốc là nữ

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ đạo điều hành các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019 - 2020.

yen bai xu ly nghiem nguoi dung dau va co quan quan ly dia ban de xay ra tinh trang lam thu truong hoc
Ảnh minh họa.

Qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái rà soát các văn bản quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành để chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện theo đúng quy định.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện, kiểm tra công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo các quy định hiện hành.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo tình hình các khoản thu, chi của các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trước ngày 30/10/2019.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile