Yên Bái thu ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021

Tỉnh Yên Bái trong 6 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.564 tỷ đồng, chi cân đối là 5.708 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được điều động giữ chức Quyền Vụ trưởng tại Bộ GTVT Ông Trần Huy Tuấn tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái với số phiếu tuyệt đối

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó số thực thu trên địa bàn là 1.564 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch giao, đạt 39% kế hoạch tỉnh giao, tăng 22,83% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng chi ngân sách tính đến ngày 23/6 là hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 5.708 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách trung ương là hơn 600 tỷ đồng, chi cân đối ngân sách địa phương là gần 4.600 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định, thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch và tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán mà không giải thích rõ lý do. Đồng thời, đơn vị còn theo sát diễn biến tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách nhà nước; đảm bảo khả năng thanh toán chi trả của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước tại các thời điểm.

Công tác quản lý kho quỹ được kiểm soát chặt chẽ, công tác tổ chức vận chuyển tiền mặt giữa Kho bạc và ngân hàng luôn đảm bảo an toàn, đúng nguyên tắc. Tổng thu tiền mặt đến ngày 23/6 là 128,538 tỷ đồng; Trong đó, thu trực tiếp từ khách hàng là 78,308 tỷ đồng, thu lĩnh tiền mặt từ ngân hàng là hơn 50 tỷ đồng. Tổng chi tiền là 130,214 tỷ đồng.

Đức Mậu
Phiên bản di động