Yên Bái sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chiều 21/9, Tỉnh ủy Yên Bái họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tỉnh đoàn Yên Bái gắn biển trao nhà đại đoàn kết cho gia đình có công với cách mạng Đại hội Đảng bộ trên cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 11 Bí thư cấp ủy được Đại hội bầu trực tiếp Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tỉnh Yên Bái 2020 - 2025: 73% lãnh đạo cấp xã không là người địa phương

Văn kiện Đại hội khách quan, khoa học

Trong công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội, Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc yêu cầu, nội dung các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhất là việc xây dựng Báo cáo chính trị đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương, đồng thời, kết hợp vừa chuẩn bị Báo cáo chính trị của Đại hội và các báo cáo chuyên đề phục vụ Đại hội.

Yên Bái sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Họp báo tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với việc chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái được chuẩn bị nghiêm túc, khách quan, trung thực, dân chủ, nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, thể hiện tinh thần chiến đấu cao.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội đã bám sát quan điểm, đường lối, định hướng lớn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái, định hướng phát triển trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn địa phương để đánh giá kết quả đạt được, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp cùng các đột phá chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, với ý chí quyết tâm cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bảo đảm khả thi cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Văn kiện Đại hội cũng phát huy cao độ dân chủ rộng rãi, cầu thị, lắng nghe, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo, tham gia đóng góp đối với dự thảo văn kiện, nhằm tập hợp trí tuệ của đông đảo các thành phần, đối tượng tham gia đóng góp để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Ngoài ra, Văn kiện đã tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến chỉ đạo, định hướng của Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, nội dung văn kiện và phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Lựa chọn nhân sự Đại hội công tâm

Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, giới thiệu, thẩm định, thẩm tra, kết luận về những nội dung liên quan đến nhân sự cấp ủy; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những đồng chí không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Yên Bái sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Đỗ Đức Duy chủ trì buổi họp báo.

Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kế hoạch số 145-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái và Quy định số 32-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tinh Yên Bái theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái.

Đại hội gắn với thi đua yêu nước

Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ đại hội gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Huy động sự vào cuộc và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Đến nay, tỉnh Yên Bái đã phòng, chống hiệu quả, không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, đồng thời nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm và của cả nhiệm kỳ 2016-2020.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì tốt; công tác thông tin tuyên truyền, hậu cần, phục vụ cho Đại hội được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, không khí chính trị, tâm trạng xã hội tốt; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đều vui tươi, phấn khởi, hướng về Đại hội, Yên bái đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra từ 22 đến 24/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.
Đức Mậu
Xem phiên bản mobile