Yên Bái: Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng hơn 43% trong 9 tháng năm 2021

Giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 161,5 triệu USD tăng 43,75% so với cùng kỳ.
Tuổi trẻ Yên Bái tích cực hỗ trợ túi an sinh cho miền Nam Yên Bái mời gọi nhà đầu tư vào dự án khu đô thị mới hơn 634 tỷ đồng

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái thuộc số ít địa phương “vùng xanh an toàn” thực hiện thành công "mục tiêu kép". Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu của tỉnh Yên Bái về phát triển kinh tế - xã hội quan trọng được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 9 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái có 15/32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có kết quả thống kê, trong đó có 1 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm là có 7 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (luỹ kế 9 tháng là 137 đơn vị) đạt 79,2% vượt kế hoạch.

Cũng theo số liệu, tỉnh Yên Bái có 3 chỉ tiêu hoàn thành trên 90% kế hoạch năm gồm trồng rừng ước đạt 15.072 ha/15.500 ha (bằng 97,2% kế hoạch, bằng 103,13% kịch bản tăng trưởng quý III/2021). Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 91,7% (kế hoạch là 92%) và tỷ lệ che phủ rừng 63%.

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng có 7 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch năm, gồm giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.760 tỷ đồng; luỹ kế 9 tháng đạt 13.860 tỷ đồng tăng 12,04% so với cùng kỳ. Ước theo giá so sánh đạt 10.132 tỷ đồng/kế hoạch 14.200 tỷ đồng (bằng 71,35% kế hoạch, bằng 99,82% kịch bản tăng trưởng quý III/2021).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái cũng đạt 15.897,7 tỷ đồng (bằng 73,94% kế hoạch, bằng 99,58% kịch bản tăng trưởng quý III/2021, tăng 12,83% (tương đương 1.808 tỷ đồng) so với cùng kỳ). Giá trị xuất khẩu hàng hóa tỉnh Yên Bái ước đạt 161,5 triệu USD (bằng 73,41% kế hoạch, bằng 102,22% kịch bản tăng trưởng quý III/2021, tăng 43,75% (tương đương 49 triệu USD) so với cùng kỳ).

Toàn tỉnh Yên Bái đã thành lập mới 255 doanh nghiệp, 69 hợp tác xã được lập mới và 1.038 tổ hợp tác. Số lao động được tạo việc làm mới là 17.254, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 72,9%.

Mặc dù có nhiều chỉ tiêu vượt kết hoạch, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn còn 4 chỉ tiêu có kết quả đạt thấp dưới 70% kế hoạch năm đó là: Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số lượt khách du lịch; thu ngân sách nhà nước và tổng vốn đầu tư phát triển.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số; tạo việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư...

Đặc biệt, trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến dịch bệnh và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lần đầu tiên tỉnh đã thực hiện tặng quà đến toàn bộ các hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2021, thực hiện luân chuyển, giải quyết nguyện vọng cho 45 giáo viên có nhiều năm cống hiến ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được chuyển công tác về vùng thấp... qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile