Yên Bái: Giá trị nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng năm 2020 đạt trên 54 triệu USD

Giá trị nhập khẩu hàng hoá tỉnh Yên Bái tháng 9/2020 ước đạt 8 triệu USD, trong 9 tháng năm 2020 ước đạt trên 54 triệu USD.
Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đối với ông Trần Huy Tuấn Tỉnh Yên Bái thu hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế trong 9 tháng đầu năm 2020 Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, kinh doanh thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã tăng nhẹ 0,97% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Qua đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 9/2020 ước đạt 1.661,88 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 13.451 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ, bằng 94,42% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 541,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,02%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 12.909,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,98%.

Cũng trong tháng 9 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 14,44 triệu USD, lũy kế 9 tháng ước đạt 108 triệu USD, giảm 2,83% so với cùng kỳ, bằng 79,29% so với kịch bản tăng trưởng 09 tháng, bằng 51,42% so với kịch bản tăng trưởng cả năm 2020.

Theo Sở Công thương tỉnh Yên Bái, những mặt hàng đóng góp nhiều vào giá trị xuất khẩu là khoáng sản, sản phẩm may mặc, sản phẩm chất dẻo...

Hà Gia
Xem phiên bản mobile