Yên Bái: Chung tay giảm nghèo bền vững

Với nhiều hình thức như xây dựng nhà ở, tổ chức tư vấn, thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các hộ nghèo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đang chung tay giúp đỡ người nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.
Yên Bái: Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Lễ hội đền Đông Cuông chính thức ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Chính thức khai hội Đền Đông Cuông

Mới đây, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 851 triệu đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua việc triển khai hỗ trợ cho các hộ nghèo với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/khẩu/tháng và hỗ trợ lương thực, thực phẩm; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo từ nguồn kinh phí xã hội hóa; tổ chức tư vấn, thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi quý một lần tại trạm y tế xã, phường.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Đề án hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Yên Bái: Chung tay giảm nghèo bền vững
Yên Bái hỗ trợ người nghèo xây nhà

Toàn thành phố Yên Bái hiện có 31.200 hộ dân. Trong đó: 210 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,67%, trong đó có 37 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng thoát nghèo với 51 nhân khẩu được hỗ trợ bảo đảm ổn định cuộc sống theo Đề án của Hội đồng nhân dân thành phố. Hộ cận nghèo là 203 hộ, chiếm tỷ lệ 0,65%. Thành phố hiện không còn hộ nghèo có thành viên trong hộ là người có công với cách mạng.

Đến hết năm 2022, thành phố cơ bản đã hoàn thành xong việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo; số hộ nghèo còn lại gặp khó khăn về nhà ở chủ yếu là do chưa bảo đảm điều kiện về đất đai, vốn đối ứng, chọn thời điểm làm nhà.

Mục tiêu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,42% (giảm 0,25%, tương ứng giảm 80 hộ trong năm, cuối năm còn 130 hộ). Tỷ lệ hộ cận nghèo đến cuối năm 2023 giảm còn 0,50% (giảm 0,15%, tương ứng giảm 47 hộ trong năm, cuối năm còn 156 hộ).

Để đạt được mục tiêu, thành phố Yên Bái tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đề ra năm 2023. Thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững theo từng hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo, điều kiện và nguyện vọng cần hỗ trợ của hộ nghèo. Chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, lập danh sách hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở trong năm 2023, đồng thời phân tích cụ thể, chi tiết hiện trạng, khó khăn, vướng mắc khi làm nhà để đề ra các giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với từng hộ.

Tổ chức thực hiện tốt các Chương trình MTQG và các chính sách giảm nghèo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và giải quyết nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Chú trọng nhân rộng, triển khai có hiệu quả các mô hỉnh sản xuất do nhân dân làm chủ, chính quyền hỗ trợ, có sự tham gia của doanh nghiệp, sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, có đầu vào, đầu ra gắn với thị trường, kiên quyết không làm theo kiểu phong trào. Tăng cường lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, chính sách để hỗ trợ đầu tư cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững,

Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo cải thiện chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch - vệ sinh, thông tin; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, trợ cấp xã hội...) để trợ giúp người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo có cuộc sống ổn định, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, các địa phương trong tỉnh đang thực hiện phong trào thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Bảo Phương
Phiên bản di động