Xử phạt Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM vì công bố thông tin sai lệch

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM bị xử phạt do công bố báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 4/2019 sai lệch số liệu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế so với báo cáo đã được kiểm toán.
Xử phạt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Đức Công ty CP Armephaco bị phạt do không công bố báo cáo tài chính

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CK: CII, địa chỉ trụ sở chính tại 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM).

1231 untitled
Giao diện website Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM bị phạt tiền 85.000.000 đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, công ty đã công bố báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 4/2019 có thông tin sai lệch số liệu của các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế so với báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

Việc xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả số tiền 70.000.000 đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước các tài liệu báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2018.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile