Xử phạt Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà

Ông Trương Minh Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà (Intresco) vừa bị xử phạt hành chính do không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty.
Công ty TNHH may HGP bị xử phạt vì sản xuất khẩu trang giả Hai lãnh đạo Công ty CP Giấy Việt Trì bị phạt do chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Minh Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà.

Theo đó, ông Trương Minh Thuận bị phạt tiền 60 triệu đồng do không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty.

Cụ thể, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (công ty) đã thông qua việc trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, ngày 7/2/2020 ông Trương Minh Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thay mặt Hội đồng quản trị ký Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT để triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (quá 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ có hiệu lực), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 132, Điều 149 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà tiền thân là doanh nghiệp nhà nước Đầu tư - Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được cổ phần hóa theo Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg ngày 18/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29/11/2000, công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần vào tháng 01/2001. Ngày giao 19/10/2009, hơn 23 triệu cổ phiếu ITC của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà chính thức niêm yết trên sàn HOSE với giá đóng cửa phiên giao dịch lần đầu 66.000 đồng/cổ phiếu.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile