Xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo an toàn thực phẩm

Năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ kiên quyết xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, trật tự đô thị.
Giới trẻ hào hứng trải nghiệm tại Lễ hội trái cây 2023

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố trong năm 2024.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm định hướng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) từ khâu sản xuất, sơ chế, cung ứng ra thị trường và tới tay người tiêu dùng.

Xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo an toàn thực phẩm
Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2024

Bên cạnh đó, kế hoạch nhằm đảm bảo ổn định sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn, xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện ATTP và trật tự đô thị.

Đồng thời, kế hoạch sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể kinh doanh trái cây và nhận thức của người tiêu dùng, tạo thói quen mua sắm tại các cửa hàng được cấp biển nhận diện, không mua trái cây tại các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng… không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng.

TP Hà Nội phấn đấu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP; 100% cửa hàng kinh doanh trái cây thuộc đối tượng của Đề án được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”, có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định khi đến tay người tiêu dùng.

Để thực hiện được kế hoạch nêu trên, UBND TP Hà Nội lưu ý các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật hệ cơ sở dữ liệu các cửa hàng kinh doanh trái cây thuộc đối tượng của đề án; Duy trì thường xuyên công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cấp biển nhận diện cho các cửa hàng và công khai danh sách các cửa hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Các đơn vị tăng cường công tác giám sát, cảnh báo nguy cơ về chất lượng, ATTP, sản phẩm trái cây; Xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng, mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ trái cây an toàn, khuyến khích phát triển ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho sản xuất, chế biến và truy suất nguồn gốc sản phẩm trái cây; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh trái cây…

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trái cây tại các tuyến phố và khu dân cư của thành phố Hà Nội đạt hiệu quả cao, đảm bảo theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm ATTP.

Vũ Cường
Phiên bản di động