Xi măng Sài Sơn bị phạt và truy thu thuế hơn 9,2 tỷ đồng

Nhiều hành vi vi phạm về thuế, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn bị phạt và truy thu hơn 9,2 tỷ đồng.
Tập đoàn Nam Long: Nhận loạt giải thưởng nhưng liên tục phạm pháp về thuế Gần 3.500 doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế Công ty Xây lắp Thành An 665 tiếp tục vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn

Cục Thuế TP Hà Nội vừa ban hanh quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (địa chỉ tại thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Xi măng Sài Sơn bị phạt và truy thu thuế hơn 9,2 tỷ đồng
Sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã khai sai chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng; hạch toán chi phí khấu hao (năm 2018) chưa đúng quy định; hạch toán chi phí lãi vay vượt quá 30% của tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn cũng kê khai thiếu doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vật tư xuất bán; chưa hạch toán thu nhập khác theo quy định.

Với các hành vi trên, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn bị phạt hành chính 1,45 tỷ đồng và phải nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào ngân sách Nhà nước 7,28 tỷ đồng, nộp tiền chậm nộp tiền thuế 580 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức tiền phạt và truy thu thuế của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là hơn 9,2 tỷ đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile