Xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nếu diện tích rừng tự nhiên giảm

Đây là một trong những trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp, cụ thể là về rừng vừa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định trong văn bản công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020.
Thanh Hóa: Tăng cường công tác bảo vệ rừng tại huyện Hà Trung Nếu không nỗ lực sẽ đến lúc không còn rừng để bảo vệ Điện Biên giữ “rừng vàng” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020 (ngày 13/4/2021), toàn quốc hiện có 14.677.215ha diện tích đất có rừng, bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán; trong đó có 10.279.185ha rừng tự nhiên; 4.398.030ha rừng trồng.

Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 12.919.557ha, tỷ lệ che phủ là 42,01%.

Khu bìa rừng của Nam Cát Tiên (Nguồn: Timeoutvietnam)
Khu bìa rừng của Nam Cát Tiên (Nguồn: Timeoutvietnam)

Cũng trong quyết định, Bộ trưởng quy định trách nhiệm cho Tổng cục Lâm nghiệp: thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

UBND các cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến rừng hằng năm theo quy định.

Đặc biệt, theo Quyết định 1558, đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2020 phải tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile