Xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên

Ông Phan Mạnh Cường, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên bị UBKT Tỉnh uỷ đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật do có nhiều vi phạm nghiêm trọng khi làm Trưởng ban quản lý các KCN kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thái Nguyên bãi bỏ 2 Nghị quyết liên quan tới dự án sông Cầu sau kết luận của Thanh tra Chính phủ Cách chức Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Thái Nguyên vì sàm sỡ nữ nhân viên Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 20/8, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi nhận nhiệm vụ làm Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên, ông Phan Mạnh Cường là Trưởng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên
Ông Phan Mạnh Cường (áo trắng) hiện là Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật do có nhiều vi phạm khi làm Trưởng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận thấy: Đảng ủy các KCN Thái Nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, để đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng.

Theo đó, ông Phan Mạnh Cường, giai đoạn 2013-2019, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy các KCN Thái Nguyên.

Xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên
Ông Cường đã tham mưu, đề xuất làm trái các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, trong đầu tư xây dựng

Cụ thể, cá nhân Cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; tham mưu, đề xuất làm trái các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, trong đầu tư xây dựng.

Vi phạm của Đảng ủy các KCN Thái Nguyên và ông Phan Mạnh Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile