Hà Nội

Xem xét nghị quyết phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021-2030 tại kỳ họp cuối năm của HĐND

Chiều 11/10, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thanh niên Thủ đô cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống Hành trình mới đầy triển vọng của thanh niên Thủ đô Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Các Phó Chủ tịch UBND TP: Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng.

Xem xét nghị quyết phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021-2030 tại kỳ họp cuối năm của HĐND
Quang cảnh hội nghị

Dự kiến, kỳ họp được tổ chức từ ngày 5/12 - 9/12/2022 với 42 nội dung .

Trong đó, kỳ họp xem xét các báo cáo thường lệ gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023 của TP Hà Nội; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP Hà Nội năm 2022 - dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP Hà Nội năm 2023; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của TP Hà Nội; Báo cáo hoạt động của HĐND TP năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023…

Hai báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023 và một số nội dung hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội; Báo cáo Kế hoạch tài chính, ngân sách 3 năm 2023-2025 của TP Hà Nội.

Dự kiến, HĐND TP xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết thường lệ, về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của TP năm 2023; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2023; Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước của TP năm 2021; Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP năm 2023; Danh mục các dự án thu hồi đất; Dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 của TP…

Ngoài ra, HĐND TP cũng xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề. Trong đó 5 nghị quyết chuyên đề không là nghị quyết quy phạm pháp luật: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) TP Hà Nội; Quy định về đối tượng vay vốn nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội; Việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP năm 2022; Về phát triển thanh niên TP giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó là xem xét các nghị quyết chuyên đề là nghị quyết quy phạm pháp luật, như: Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; Quy định về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn TP; Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách TP - định mức phân bổ ngân sách của TP giai đoạn 2023-2025; Về xây dựng chính sách đãi ngộ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể TP; Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn Hà Nội….

Xem xét nghị quyết phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021-2030 tại kỳ họp cuối năm của HĐND
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Ngoài các nội dung trên, các Ban HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành TP rà soát, xem xét đối với 5 nội dung khác để trình tại kỳ họp cuối năm 2022 và các kỳ họp tiếp theo. Cụ thể: Báo cáo của UBND TP về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; Báo cáo của UBND TP về Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của TP;

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền HĐND TP về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 1/8/2016 của HĐND TP quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội; Nghị quyết về phí, lệ phí (để thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về cơ chế tài chính đặc thù cho phát triển Thủ đô, Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 8 về lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh các Ban HĐND TP đã rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp rất trách nhiệm. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát kỹ 42 nội dung; Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND TP; Các tài liệu của UBND TP trình tại kỳ họp cần được gửi sớm để các Ban HĐND TP thẩm tra. Đặc biệt, các nội dung liên quan phản biện xã hội, UBND TP cần gửi tài liệu sớm để công tác phản biện xã hội đạt chất lượng.

“Kỳ họp dự kiến diễn ra 4 ngày, trong đó có 1 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, vì thế, đề nghị các cơ quan của UBND TP lưu ý việc thực hiện các cam kết tại các phiên chất vấn ở kỳ họp trước, nhằm bảo đảm cho phiên chất vấn hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động