Xây dựng và lan tỏa các mô hình thi đua đáp ứng yêu cầu của quá trình đô thị hóa

Sáng 8/11, Cụm thi đua số 3 - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" Tạo đợt thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ quận Long Biên Tuổi trẻ nô nức thi đua mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Đồng chí Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì hội nghị.

Xây dựng và lan tỏa các mô hình thi đua phù hợp đáp ứng yêu cầu của quá trình đô thị hóa
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân phát biểu tại buổi làm việc

Các phong trào thi đua phát huy thế mạnh của địa phương

Năm 2022, hệ thống Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua số 3 (Mê Linh, Thanh Trì, Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh) đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của TP, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế , ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung triển khai đồng bộ góp phần định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được kết quả quan trọng.

Mặt trận các cấp đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng những phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tích cực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể và tổ chức thành viên, các ngành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả thiết thực hơn; Tăng cường kiểm tra giám sát theo đúng chức năng; Làm tốt công tác thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng, nhiệm vụ của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội.

Kết quả, trong năm, hệ thống MTTQ trong Cụm đã hỗ trợ xây sửa 133 nhà đại đoàn kết trị giá trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, giúp phát triển sản xuất, khám chữa bệnh... trị giá trên 3 tỷ đồng; Tổ chức vận động, ủng hộ “Quỹ biển, đảo Việt Nam” được trên 7.690 triệu đồng, trong đó huyện Đông Anh vận động được 2,280 tỷ đồng, huyện Thanh Trì trên 1,6 tỷ đồng...

740/740 thôn, tổ dân phố và 106/106 xã, thị trấn trong Cụm đã hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân với 9.379 ý kiến trực tiếp và 1.299 ý kiến qua phiếu tham gia góp ý bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng các danh hiệu văn hóa, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao… Toàn Cụm có 4.375/5.121 ca thực hiện hỏa táng người quá cố, đạt tỷ lệ 85% và tặng 5,4% so với năm ngoái.

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện cũng thực hiện giám sát và phối hợp giám sát 1.053 cuộc tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản; Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của Nhân dân ở bộ phận một cửa; Triển khai thu và sử dụng các loại quỹ do các cấp, ngành và MTTQ phát động…

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và công tác hòa giải ở cơ sở cũng đạt kết quả tốt, tham gia hòa giải thành 694/823 vụ mâu thuẫn nội bộ Nhân dân (đạt 84%).

Cùng đó, để không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã đăng ký phấn đấu theo danh hiệu và từng nội dung thi đua cụ thể phù hợp tình hình thực tế địa phương nhằm phát huy thế mạnh cũng như vấn đề đang tập trung thực hiện trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại đã chỉ ra, năm 2023, Cụm Thi đua số 3 xác định triển khai 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023, thực hiện hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy; Tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Huyện ủy; Nắm chắc và kịp thời phản ánh tình hình Nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân…

undefined
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân kết luận hội nghị

Phát triển các mô hình điểm cho toàn Cụm và TP

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân nhấn mạnh, với đặc điểm cơ bản là các địa phương trong Cụm đều đang trong quá trình đô thị hóa, công tác thi đua nói riêng, công tác Mặt trận của Cụm thi đua số 3 mang đặc thù, đặc trưng riêng.

Linh động trong thực hiện các nhiệm vụ, thời gian qua, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó nội dung tang văn minh đạt kết quả rất tích cực. Trong năm tới, các đơn vị cần phấn đấu nâng cao chỉ tiêu hơn nữa, để phát triển nội dung này ở mức độ cao hơn, không chỉ là điển hình trong các cụm thi đau mà còn trên phạm vi toàn thành phố.

Nhấn mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công tác thi đua là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong quá trình đô thị hóa sẽ phát sinh nhiều vấn đề, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các đơn vị cần căn cứ tình hình địa phương, có các giải pháp, mô hình phù hợp, từ đó phát triển thành mô hình điểm cho toàn cụm và toàn thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng yêu cầu các đơn vị trong Cụm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện; Chuẩn bị cho công tác đại hội MTTQ cấp xã, tiến tới Đại hội MTTQ cấp huyện, trong đó chú trọng yếu tố nhân sự ngay từ cấp cơ sở. Đồng thời, quan tâm giám sát các vấn đề lớn như phòng chống tham nhũng, cán bộ chuyển việc nghỉ việc...

Đồng ý với các đề xuất về phát động sớm các phong trào thi đua trong năm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân đồng thời nhấn mạnh mục tiêu không chỉ khẳng định các phong trào mà cần nuôi dưỡng phong trào, vì vậy, cần xem xét suy tôn , động viên sớm các cá nhân, đơn vị.

*Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ huyện Sóc Sơn làm Cụm trưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì làm cụm phó Cụm thi đua số 3 trong năm 2023.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile