Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển nhanh, bền vững

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức được khai mạc. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy và Thanh Xuân Vì một Thủ đô thịnh vượng và an toàn "Màu sắc đặc biệt" của tuổi trẻ quận Cầu Giấy trong Tháng Thanh niên 2020

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong và 206 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển nhanh, bền vững
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015 - 2020 Trần Thị Phương Hoa khẳng định, Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến nêu rõ, 5 năm vừa qua, Đảng bộ quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; Tập trung thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V đã đề ra. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Quận ủy Cầu Giấy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận thành 5 chương trình công tác toàn khóa.

Quận ủy cũng xác định 3 khâu đột phá để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; Cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương và đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, quản lý đội ngũ cán bộ.

Các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 5 năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại có tốc độ tăng bình quân 14,47%/năm (chỉ tiêu đặt ra 13,5 - 15%/năm); Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 11,15%/năm (chỉ tiêu đặt ra 8,5 - 12%/năm).

Chỉ số cải cách hành chính của quận có bước tiến đột phá. Nếu như năm 2016, Cầu Giấy xếp thứ 18/30 quận, huyện, thị xã về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính thì đến năm 2019, quận đã vươn lên xếp thứ nhất. Trong quản lý đô thị, Cầu Giấy là quận đầu tiên ban hành hướng dẫn tạm thời quản lý kiến trúc hai bên tuyến phố mới mở sau giải phóng mặt bằng, tạo diện mạo mới cho sự phát triển đô thị của quận.

Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần giúp quận Cầu Giấy được Thành ủy khen thưởng đơn vị “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020".

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Cầu Giấy đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quận ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Giữ vững quốc phòng - an ninh; Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận đã xác định và đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 nhóm giải pháp. Trong đó, quận đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; Nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tiếp tục khẳng định vị thế của quận là địa bàn đô thị trung tâm, phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ quận cũng phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 10 - 12%; Giữ vững kết quả dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục; Phấn đấu trong nhóm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Ngoài ra, quận phấn đấu không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của thành phố; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%.

Về xây dựng Đảng, số đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 140 - 160 đảng viên; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Cầu Giấy đạt được trong 5 năm qua. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay song phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã vững vàng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Với các mục tiêu, 16 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 8 nhóm giải pháp, đặc biệt là 3 khâu đột phá mà Đảng bộ Cầu Giấy đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cơ bản tán thành. Đồng chí đề nghị quận Cầu Giấy quán triệt rõ mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm; Xây dựng Đảng là then chốt; Xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp để khắc phục hiệu quả. Đồng thời, quận Cầu Giấy phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà Nước của bộ máy chính quyền; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng… lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ quận dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile