Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng

Xây dựng người nông dân Thủ đô chuyên nghiệp gắn với khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại buổi đối thoại với nông dân Thủ đô, diễn ra sáng nay (27/9).
Phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, bản sắc riêng của "tam nông" Thủ đô Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đối thoại với nông dân Thủ đô Nông dân Thủ đô hưởng ứng ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ''

Khẳng định rõ nét vai trò trong cam go, thử thách

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp xây dựng Thủ đô rất tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt hoan nghênh, đánh giá cao những kiến nghị với TP những giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo Bí thư Thành ủy, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP xác định “Phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” là một trong những chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy.

Điểm lại những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, trong điều kiện sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ngành Nông nghiệp Hà Nội vẫn duy trì phát triển, công tác xây dựng Nông thôn mới đạt được những thành tựu lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao cúp và bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các nông dân tiêu biểu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao cúp, Bằng khen của UBND thành phố cho gương nông dân tiêu biểu

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn TP đạt 21.454 tỷ đồng, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn TP có 160 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố...

Các hợp tác xã nông nghiệp và trang trại, làng nghề có sự tăng trưởng cả về doanh thu, giá trị sản xuất đã và đang ngày càng phát huy vai trò phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương.

Đến nay, thành phố Hà Nội có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 382/382 (đạt 100%) xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2021 đạt 54,07 triệu đồng/người/năm...

Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận, trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố đã phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng Nông thôn mới, có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động phù hợp với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp nông dân, được hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng...

“Để đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, tự hào đó có đóng góp to lớn của bà con nông dân và cán bộ, hội viên, các cấp hội Nông dân TP. Trong hoàn cảnh cam go, thử thách, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội càng khẳng định rõ nét vị trí, vai trò quan trọng, là cơ sở và lực lượng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Xây dựng lực lượng nòng cốt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Điểm lại những khó khăn, vướng mắc cần phải tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội, trong đó có vai trò, trách nhiệm quan trọng của các cấp Hội Nông dân từ TP đến cơ sở cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách “tam nông” trong giai đoạn hiện nay. Đó là: "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; Tiếp tục xây dựng Người nông dân Hà Nội thanh lịch, văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại; Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phấn đấu vươn lên, làm giàu từ mảnh đất quê hương.

Cùng với đó, Hội tiếp tục phát triển mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. “Tôi đồng ý với đề xuất của Hội Nông dân TP trong báo cáo tổng hợp các nhóm vấn đề kiến nghị, đề xuất và ý kiến của đại biểu Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai tại hội nghị về chỉ đạo hoạt động công tác Hội và và phong trào nông dân của Hội nông dân TP.

Giao Hội Nông dân thành phố chủ động xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ nông dân khởi nghiệp giai đoạn 2023-2025” để trình UBND TP xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện để giúp cho phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới”, Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Xây dựng người nông dân Thủ đô chuyên nghiệp gắn với khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố trao cúp, Bằng khen của UBND thành phố tới những nông dân tiêu biểu

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương và TP trở thành những nông dân chuyên nghiệp, là những hạt nhân dẫn dắt cho phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông thôn; Xây dựng người Nông dân Thủ đô chuyên nghiệp gắn với khởi nghiệp sáng tạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, mong muốn các đại biểu Nông dân giỏi dự hội nghị hôm nay sẽ là đầu tàu tích cực trong phong trào đó.

Song song với đó, các cấp chính quyền từ TP đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới; Tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; Vận động nông dân liên kết với nhau để tập trung ruộng đất, nâng quy mô sản xuất...

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp Hội cần nghiên cứu, tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Nhà nước, các ngành, chính quyền TP hoàn thiện về cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ, hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân.

Trao đổi về một số kiến nghị của đại biểu tại buổi đối thoại, trong đó có những cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao và môi trường sống xanh cho người dân đô thị, Bí thư Thành ủy cho biết: Hiện nay, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04 ngày 17/3/2021 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, Hà Nội sẽ rà soát, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm phù hợp với quy hoạch và bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị.

Để phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, trước mắt đề nghị UBND TP chỉ đạo UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển nông nghiệp tại địa phương bám sát theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương, TP đã ban hành; Hướng dẫn người dân tổ chức lại sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đa dạng hóa sản phẩm, chỉnh trang đồng ruộng xanh, sạch, đẹp đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của người dân…

Nhấn mạnh, đích đến cuối cùng và quan trọng nhất của Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và Chương trình 04 của Thành ủy đó là nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, phát triển đồng bộ kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng; Nông dân chính là chủ thể và là trung tâm của Chương trình, là người tham gia, đóng góp xây dựng và thụ hưởng thành quả của Nông thôn mới; Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi nông dân Thủ đô, các cấp các ngành, các doanh nghiệp tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận, để cùng nhau xây dựng nông thôn Thủ đô khang trang hơn, giàu đẹp hơn, văn minh hơn và hướng tới các tiêu chí đô thị.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo TP, các Sở, ngành của TP đã có ý kiến trao đổi, chia sẻ, giải đáp trực tiếp các vấn đề, nội dung câu hỏi của nông dân Thủ đô. Một số vướng mắc đã được thống nhất tháo gỡ ngay tại hội nghị.

Một số kiến nghị đã được Bí thư Thành ủy chỉ đạo UBND TP, các Sở, ngành liên quan tiếp tục giải quyết sau hội nghị.

Tú Linh - Viết Thành
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile