Xây dựng huyện Hoài Đức theo hướng quận phát triển mới

Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 2623-TB/TU ngày 28/5/2020 về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Hoài Đức ngày 16/5/2020.
Bí thư Thành ủy: Xây dựng quận phát triển mới, Hoài Đức đi sau nhưng phải về trước Huyện Hoài Đức đề xuất xây dựng khu trung tâm dịch vụ thương mại hỗn hợp tại thị trấn Trạm Trôi Nhà đất ở Gia Lâm, Hoài Đức và Hà Đông tăng giá, biệt thự bình quân hơn 4.200 USD/m2
xay dung huyen hoai duc theo huong quan phat trien moi

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Hoài Đức ngày 16/5

Theo nội dung thông báo, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới huyện Hoài Đức cần tập trung thực hiện.

Cụ thể, huyện cần rà soát hiện trạng kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh, định hướng quy hoạch, Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2020-2025 theo hướng quận phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Trong đó, huyện cần xác định lại chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phải đặt mục tiêu cao hơn, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Để làm được điều này cần rà soát lại toàn bộ quỹ đất và có định hướng phát triển nông nghiệp để đạt chỉ tiêu cao hơn hoặc bằng chỉ tiêu do thành phố đặt ra là 4,62%; đưa những sản phẩm có thế mạnh vào sản xuất. Ngoài ra, Hoài Đức đẩy mạnh nguồn thu nội địa, áp dụng hóa đơn điện tử, chống thất thu; tiết kiệm chi tiêu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động các hợp tác xã và phải đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi trong cuối nhiệm kỳ tới; phát huy ưu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng lưu ý, huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; rà soát lại toàn bộ quy hoạch để phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Quy hoạch phát triển đô thị phải gắn với quá trình đô thị hóa; xây dựng nông thôn mới phải gắn với đô thị và kết nối hài hòa giữa đô thị và nông thôn...

Huyện cần tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát lại toàn bộ các dự án chậm triển khai; phát huy hiệu quả các dự án và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định. Phát triển đô thị phải gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là giải quyết các vấn đề môi trường các cụm công nghiệp, làng nghề.

Huyện Hoài Đức cũng cần tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương trong quá trình đô thị hóa; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, ý thức chấp hành pháp luật tốt, phù hợp với môi trường đô thị. Cùng với đó, huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến...

Cơ bản đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; xác định lộ trình, tiến độ thực hiện đối với từng nội dung đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoài Đức trong thời gian tới.

*Cũng liên quan đến các kiến nghị của Huyện Hoài Đức, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 2 thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy đồng ý về nguyên tắc chủ trương thành lập hai cụm công nghiệp thuộc huyện Hoài Đức theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, gồm: Cụm công nghiệp Dương Liễu (giai đoạn 2) và cụm công nghiệp Đông La.

Thường trực Thành ủy yêu cầu việc đầu tư các dự án này cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải rắn công nghiệp và bảo đảm các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy; lưu ý hoàn trả các tuyến kênh, mương nội đồng, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến người dân sinh sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực...

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư, cho thuê đất và xác định tiền thuê đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy định của Luật Đất đai và các pháp luật liên quan khác.

Việc thành lập các cụm công nghiệp nêu trên phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch liên quan khác. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầu tư hiện hành của Nhà nước và thành phố...

Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo huyện Hoài Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án...

Nguồn: TTTĐ
Xem phiên bản mobile