Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận từ thành phố đến cơ sở giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết

Sáng 2/10, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ.
Đẩy mạnh công tác dân vận trước, trong và sau Đại hội Công tác dân vận có nhiều chuyển biến về nhận thức, nội dung và phương thức tiến hành Quận Bắc Từ Liêm giành giải Nhất Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố cụm số 3

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Đại diện các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ban Dân vận Trung ương nhân Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ban Dân vận Trung ương nhân Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, truyền thống công tác dân vận của Đảng được gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua từng thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục quần chúng Nhân dân thành một lực lượng to lớn, đông đảo, đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, cùng với truyền thống của công tác dân vận cả nước, đội ngũ làm công tác dân vận của thành phố Hà Nội luôn là lực lượng tham mưu chủ yếu cho Đảng bộ thành phố, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận xã hội.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày diễn văn tại buổi lễ
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày diễn văn tại buổi lễ

Công tác dân vận của Đảng bộ thành phố từng bước được đổi mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua đó đã tạo sự thống nhất, đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thành phố.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội của Nhân dân. Từ năm 2009 đến nay có 78.494 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký, trong đó có 17.114 mô hình được công nhận, biểu dương và khen thưởng. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, góp phần giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, 5 năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác dân vận, luôn tăng cường việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân tiêu biểu
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân tiêu biểu

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, đồng thời hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; Đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; Triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt trước diễn biến của đại dịch Covid-19, hệ thống dân vận thành phố đã chủ động vào cuộc cùng với các cấp, các ngành, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch, tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm của thành phố, góp phần thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp và đang chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt

Khẳng định những thành tựu toàn diện của Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ qua có sự đóng góp quan trọng của ngành Dân vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ dân vận Thủ đô.

Nhấn mạnh công cuộc đổi mới và phát triển Thủ đô đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi công tác dân vận cần không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị ngành Dân vận Thủ đô trước hết phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân” và nắm chắc bài học “Tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Ban Dân vận các cấp cần chủ động tham mưu, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… đội ngũ làm công tác dân vận cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, Ban cần đặc biệt quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận từ thành phố đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực, tâm huyết đối với công tác vận động quần chúng.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; Sớm hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan hành chính các cấp.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành Dân vận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu được hun đúc 90 năm qua, giữ vững phẩm chất của người cộng sản, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile