Xây 420 nhà Đại đoàn kết tặng người nghèo

6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với MTTQ các huyện giúp đỡ 55 xã, 87 khu dân cư làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. MTTQ các cấp trong tỉnh đã trích Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 15,6 tỷ đồng xây mới 420 nhà Đại đoàn kết.
Mẹ con sản phụ tử vong tại BV Đa khoa Thạch Thành, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn Công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM

Ngày 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 (khóa XIII) sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị. Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh Thanh Hóa đã đến tham dự.

xay 420 nha dai doan ket tang nguoi ngheo
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện thể chế liên quan đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với MTTQ các huyện giúp đỡ 55 xã, 87 khu dân cư làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã trích quỹ “vì người nghèo” với số tiền 15,6 tỷ đồng xây mới 420 nhà đại đoàn kết.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng lựa chọn những phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

MTTQ các cấp cần tập trung giám sát theo các chương trình mà cấp ủy đã phê duyệt, trong đó giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ chính sách cho những cán bộ dôi dư do sáp nhập thôn, sáp nhập xã.

Tiếp tục quan tâm đến giáo dục truyền thống, xây dựng hình ảnh người Thanh Hóa nhân hậu, nghĩa tình, kỷ cương, kỷ luật. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần sát dân, sát cơ sở, sát tình hình của địa phương. Cần sớm tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ MTTQ đối với những đơn vị sáp nhập thôn, sáp nhập xã.

Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xem phiên bản mobile