Hội thảo khoa học quốc gia về chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới

Xác định động lực then chốt, chìa khóa phát triển đất nước, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia

Ngày 28/7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Thanh Hóa: Tập trung phát triển mạnh ngành du lịch Phải bám sát dự báo, đánh giá tình hình và bối cảnh trong nước, quốc tế Quả nhãn Chí Linh ngày càng khẳng định về thương hiệu, có mẫu mã và chất lượng tốt

Tại hội thảo, nhiều diễn giả trong nước, quốc tế, như đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc, Bộ Công thương, Thành ủy - UBND TP Hồ Chí Minh cùng nhiều chuyên gia, học giả, hệ thống Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh... đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng; Kinh nghiệm quốc tế cũng như khuyến nghị, đề xuất về chủ trương, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh và điều kiện mới.

Quang cảnh hội thảo khoa học quốc gia sáng nay
Quang cảnh hội thảo khoa học quốc gia sáng nay

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong hơn 35 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là động lực và là nhiệm vụ then chốt của quá trình phát triển kinh tế - xã hội; Chìa khóa phát triển đất nước theo hướng hiện đại và rút ngắn khoảng cách với các quốc gia.

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mỗi giai đoạn có những mục tiêu, nhiệm vụ khác nhau; Đến Đại hội XIII của Đảng đã được nâng lên tầm mức cao hơn. Đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, để góp phần cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng. Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đã chuẩn bị hết sức công phu, đặt hàng các cơ quan và các chuyên gia trong, ngoài nước với gần 70 báo cáo, tham luận có chất lượng, với nhiều ý kiến tâm huyết nhằm tiếp cận chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nhiều góc độ khác nhau. Qua đó hy vọng cuộc hội thảo này sẽ đề xuất được những giải pháp đột phá, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội thảo
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội thảo

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, TP đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nội dung rất quan trọng. TP Hồ Chí Minh xác định đây là một cơ hội tiếp cận quan điểm, tư duy mới về chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bổ sung những vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Cũng như thế, ngay từ những năm đầu đổi mới, TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ then chốt, với hệ thống các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và mạng lưới hạ tầng thương mại, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng nhận xét, trong bối cảnh mới hiện nay, thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển đô thị, trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh với các trung tâm kinh tế lớn ở khu vực và trên thế giới.

Do đó, từ hội thảo này, TP Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội tiếp thu thêm những thông tin thiết thực, bổ ích, giúp cho thành phố có cơ sở lý luận, thực tiễn để đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh đổi mới sáng tạo, có tiềm lực khoa học công nghệ vững mạnh. Từ đó, đưa thành phố sớm trở thành trung tâm tài chính, trung tâm thương mại quốc tế và đưa các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trọng yếu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu
PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Tạo hội thảo, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khẳng định, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình tất yếu, là nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược và quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đã được đặt ra tại các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, từ Đại hội VI đến Đại hội XIII, đã có những thay đổi quan trọng về nhận thức, lý luận, tạo bước ngoặt cho sự phát triển.

Đặc biệt, Đại hội XIII đã đưa ra mục tiêu tổng quát: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc… phấn đấu đến giữa Thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian vừa qua còn chậm, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được. Do đó, cần đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới.

Nguyên Pháp
Xem phiên bản mobile