Xây dựng huyện Hoài Đức thành quận mới giàu đẹp, văn minh

Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.
Huyện Hoài Đức và Sóc Sơn có tân Bí thư Đoàn Xây dựng huyện Hoài Đức theo hướng quận phát triển mới Bí thư Thành ủy: Xây dựng quận phát triển mới, Hoài Đức đi sau nhưng phải về trước

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng. Tham dự Đại hội có 226 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 đảng viên Đảng bộ huyện Hoài Đức.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các đề án, chương trình công tác của Huyện ủy.

Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. Môi trường sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được cải thiện, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 10,8%/năm, vượt 0,8% so với chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu 7 triệu đồng/người/năm… Công tác xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả nổi bật: Năm 2017, huyện được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; Năm 2019, cán bộ và nhân dân huyện Hoài Đức được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng Nông thôn mới.

xa y du ng huyen hoa i du c tha nh qua n moi gia u de p va n minh
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức đã đạt được trong 5 năm qua. Những kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của huyện trong những năm tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; Thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, với việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Vì vậy trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; Cần thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách khác của thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; Chủ động rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Huyện cũng cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; Huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá thiết yếu.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu huyện Hoài Đức tiếp tục làm tốt công tác chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương; Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Hoài Đức cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Chủ  tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và Nhân dân tín nhiệm.

Thay mặt Đại hội tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Quang Đức khẳng định, Đại hội sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới để huyện tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 
Nguồn: TTTĐ
Xem phiên bản mobile