Xả thải gây ô nhiễm môi trường, Công ty Miza Nghi Sơn bị phạt gần 600 triệu đồng

Tổng cục Môi trường mới xử phạt hành chính gần 600 triệu đồng đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn do xả thải gây ô nhiễm môi trường, hàng nghìn tấn chất thải rắn đổ thải không đúng quy định.
Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn Nghi Sơn - Thanh Hóa: Cách hết các chức vụ chủ tịch xã đánh dân 2 lần nhập viện Nhà máy nhiệt điện 2,8 tỷ USD tại Thanh Hóa đi vào vận hành

Cụ thể, ngày 21/11/2022, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng trưởng, Tổng Cục Môi trường đã ký Quyết định số 31/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, với tổng số tiền 557.777.000 đồng, vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.600m3/ngày (24 giờ). Mẫu nước thải sau xử lý của Công ty trước khi thải ra đầm tiếp nhận nước thải, phía phải tuyến đường vào mỏ sét, xã Trường Lâm lấy ngày 30/9/2012 có thông số BOD = 109mg/l, vượt 2,42 lần QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, lưu lượng nước thải là 1.539 m3/ngày đêm).

Hành vi này đã vi phạm vào điểm a, khoản 3, điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với hành vi này, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt số tiền 470 triệu đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Môi trường cũng buộc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn chi trả kinh phi trong cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường... với số tiền hơn 17,7 triệu đồng.

Xả thải gây ô nhiễm môi trường, Công ty Miza Nghi Sơn bị phạt gần 600 triệu đồng
Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt vì hai hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định. Cụ thể, vị trí xả thải tại thời điểm kiểm tra, điểm xả không đúng là sông Bạng theo Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 36/GXN-BTNMT ngày 8/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 61/GP-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa…

Hành vi này đã vi phạm vào điểm a, khoản 3, điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP và bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng với hai hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt tổng số tiền hơn 557,7 triệu đồng.

Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu thời hạn phía Công ty TNHH Miza Nghi Sơn thực hiện báo cáo đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Được biết trước đó, rất nhiều các cơ quan báo chí đã đưa tin phản ánh về hoạt động của Nhà máy giấy thuộc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn tại thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn
Nghi Sơn - Thanh Hóa: Cách hết các chức vụ chủ tịch xã đánh dân 2 lần nhập viện Nghi Sơn - Thanh Hóa: Cách hết các chức vụ chủ tịch xã đánh dân 2 lần nhập viện
Nhà máy nhiệt điện 2,8 tỷ USD tại Thanh Hóa đi vào vận hành Nhà máy nhiệt điện 2,8 tỷ USD tại Thanh Hóa đi vào vận hành
Nguyễn Đại
Phiên bản di động