Vũ trường không được cung cấp dịch vụ cho người chưa đủ 18 tuổi

Kể từ ngày 1/9 tới đây, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường không được cung cấp dịch vụ cho người dưới 18 tuổi. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 54/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.  
Xem phiên bản mobile