Vụ Đồng Tâm: Ông Lê Đình Kình không có quyền, lợi ích hợp pháp ở vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp trong vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn; không có quyền khiếu nại kết luận thanh tra. Việc ông Kình khiếu nại nhân danh 14 hộ dân là không có căn cứ ...
Chính thức công bố kết quả rà soát, kiểm tra kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại xã Đồng Tâm

Chiều 27/8, tại trụ sở UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã đồng chủ trì hội nghị thông tin về Kết luận Thanh tra 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra TP. Hà Nội, Kết luận thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và Thông báo số 611/TB-TTCP ngày 25/4/2019 của Thanh tra Chính phủ về kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp Kết luật thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đồng chủ trì Hội nghị.

Kết luận của Thanh tra Hà Nội là hợp pháp, đúng thẩm quyền

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã công bố tóm tắt việc rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 của Thanh tra thành phố Hà Nội. Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra; thực hiện việc công khai kết quả rà soát, kiểm tra tại UBND thành phố Hà Nội theo Thông báo số 611/TB-TTCP ngày 25/4/2019 với một số nội dung kết luận. Trong đó, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Đối với việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, kết luận của thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác, theo đó đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND thành phố Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành Quyết định giao đất cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành. Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội được ban hành vào ngày 20/10/2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị Quân đội quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan. Phương pháp xử lý của Thanh tra Hà Nội đối với các nội dung tố cáo của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo; kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân là không có căn cứ, không có cơ sở. Căn cứ các kết luận nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017. Sau khi Thanh tra Chính phủ tổ chức công khai kết quả rà soát, kiểm tra, Văn phòng Chính phủ có các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về thực hiện, trong đó giao Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng giải thích, đối thoại với công dân khi cần thiết để giúp dân hiểu rõ, hiểu đúng bản chất sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm; chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

"Ông Kình không có quyền và lợi ích liên quan"

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng phân tích kỹ bản đồ đất đai khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992. Thời điểm đó không có tranh chấp, những vi phạm đất đai đều xảy ra sau thời điểm này. Với các hộ dân đang ở trong khu vực sân bay Miếu Môn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, theo quy định của pháp luật, ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp trong vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn. Vì vậy, ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp của Hà Nội và các hộ sử dụng đất. “Đối tượng này không có ông Kình, nên ông không có quyền khiếu nại thông báo của thanh tra chính phủ”, Phó Tổng Thanh tra nói. Theo quy định pháp luật, ông Lê Đình Kình có hai quyền gồm quyền phản ánh và quyền tố cáo theo luật tố cáo về các sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn nói chung. Đặc biệt, ông Kình không có quyền khiếu nại. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, với phương án bồi thường mới đã được cơ quan chức năng xây dựng, 14 hộ dân trong khu vực đất thuộc sân bay Miếu Môn hết sức ủng hộ, đồng tình, sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Việc ông Kình khiếu nại nhân danh 14 hộ dân là không có căn cứ cơ sở...

vu dong tam ong le dinh kinh khong co quyen loi ich hop phap o vung dat thuoc san bay mieu mon
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu cung cấp thông tin

Lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc tổ chức kết luật thanh tra toàn diện tại Miếu Môn đã được Thanh tra thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy trình quy định, thông báo công khai rộng rãi dưới nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền đối thoại đã được huyện Mỹ Đức và các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lần với người dân xã Đồng Tâm. Chủ tịch UBND TP cho biết, dự kiến sau hội nghị này, xét thấy nếu cần thiết, còn điều gì chưa thỏa đáng thì TP sẽ tiếp tục tổ chức gặp gỡ trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan.

Về việc công khai Bản đồ phạm vi quản lý đất sân bay Miếu Môn, Chủ tịch UBND TP cho biết trong quá trình tiến hành thanh tra, đã tìm ra nguồn gốc bản đồ của các thời kỳ, qua nắm bắt nguyện vọng người dân và dư luận, Thành phố nhận thấy cần thiết cần trưng bày để người dân nắm rõ được bản đồ tại khu vực Miếu Môn, xã Đồng Tâm.

Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tính xác thực của Kết luận, Thanh tra Chính phủ đều tiến hành kiểm tra thực địa có sự tham gia của người dân và chính quyền xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Về việc có hay không có các đối tượng lợi dụng để đưa ra luận điệu sai trái,Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Với tư cách cá nhân và cương vị là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trực tiếp theo dõi, đôn đốc xử lý vụ việc, chúng tôi cho rằng có một bộ phận lợi dụng đi khiếu kiện, tố cáo liên quan đến việc lấn chiếm đất và lợi dụng dự án của Bộ Quốc Phòng đang triển khai nhằm hướng tới mục tiêu trục lợi từ việc Chính quyền Thành phố có bồi thường đất đai hay hỗ trợ hoa màu hay không, trong đó có ông Lê Đình Kình".

Chủ tịch UBND TP khẳng định, bản thân ông Kình có huy động tiền từ các đối tượng tại xã Đồng Tâm nhằm mục tiêu cuối cùng là trục lợi gây sức ép với chính quyền xã, huyện để xem có được bồi thường, hỗ trợ hay không

vu dong tam ong le dinh kinh khong co quyen loi ich hop phap o vung dat thuoc san bay mieu mon
Bản đồ đất khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992

Về việc ông Lê Đình Kình có nêu 59 ha đất nông nghiệp đồng Sênh là khu đất của dân, Chủ tịch UBND TP khẳng định, với tài liệu thu thập được thì 59 ha đất nông nghiệp tại Đồng Sênh không phải là đất của dân tại đây. Về bồi thường cho 14 hộ dân đang sử dụng đất, Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện 14 hộ đang đồng thuận và ủng hộ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án của Bộ Quốc phòng tại đây.

Tuổi trẻ Thủ đô
Phiên bản di động