VNDirect: Thông tư 26 sẽ tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cho rằng, Thông tư 26/2022 sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng khi phần nào giúp giảm áp lực lên lãi suất cho vay.
Lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng cao trong quý IV/2022 Ngân hàng Nhà nước chú trọng bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng Năm 2023, ngành ngân hàng cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho bất động sản, trái phiếu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

Theo đó, Thông tư 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 và khoản 2 Điều 24 của Thông tư 22/2019/TT-NHNN cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) được tính một phần tiền gửi có kỳ hạn Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi và có lộ trình giảm dần.

VNDirect: Thông tư 26 sẽ tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng
Thông tư 26 sẽ tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2023, TCTD được trừ 50% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024 được trừ 60% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025 được trừ 80% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước; từ ngày 1/1/2026 được trừ 100% số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

Các TCTD chưa đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN thực hiện lộ trình tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN theo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu được phê duyệt sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg.

Trong thời gian chưa áp dụng Thông tư 41/2016/TTNHNN, ngân hàng thương mại thực hiện tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN.

VNDirect: Thông tư 26 sẽ tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng
Ước tính thay đổi tỷ lệ LDR tại các NHTM theo cách tính mới của Thông tư 26

Khi so sánh giữa Thông tư 22/2019 và Thông tư 26/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cho rằng, giữa hai thông tư không có thay đổi về cách tính tổng cho vay và quy định trần tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) vẫn duy trì ở mức 85%.

Tuy nhiên giữa 2 Thông tư có điểm khác biệt, đó là Thông tư 22/2019 không đưa tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) vào cấu phần tổng huy động. Trong khi, tại Thông tư 26/2022 quy định tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước sẽ được tính vào tổng huy động với một tỷ lệ khấu trừ nhất định. Tỷ lệ này sẽ được khấu trừ theo lộ trình như sau: Từ nay - cuối 2023: khấu trừ 50%; Từ đầu 2024 - cuối 2024: Khấu trừ 60%; Từ đầu 2025 - cuối 2025: Khấu trừ 80%; Từ năm 2026 trở đi: Khấu trừ 100% (không đưa tiền gửi có kỳ hạn của KBNN vào cấu phần tổng huy động).

VNDirect đánh giá, Thông tư 26/2022 sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản hệ thống, khi có xấp xỉ 50% tiền gửi KBNN có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại (ước tính khoảng hơn 150 nghìn tỷ đồng, dựa trên số liệu báo cáo tài chính quý 4/2022), sẽ có khả năng được tính vào phần dư địa cho vay của hệ thống. Theo đó phần nào sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

VNDirect cho rằng Thông tư 26/2022 sẽ mang lại lợi thế cho các ngân hàng có nguồn tiền gửi dồi dào từ KBNN.

"Theo ước tính của chúng tôi, các ngân hàng thương mại như VCB, BID, CTG sẽ được hưởng lợi khi tỷ lệ LDR mới giảm đáng kể", VNDirect nêu.

Khánh Khoa
Phiên bản di động