Virus SARS-CoV-2 phát tán như thế nào?

SARS-CoV-2 là virus hô hấp chủ yếu phát tán khi tiếp xúc với người bị nhiễm thông qua các giọt bắn tạo ra khi người nhiễm ho hoặc sổ mũi. Vì vậy mỗi người cần thực hành vệ sinh tốt. Ví dụ, khăn giấy để che mũi và miệng khi ho, hắt hơi, sổ mũi rồi vứt ngay khăn giấy vào sọt rác.
Video cho thấy sức phát tán của virus SARS-CoV-2 sau một cơn ho trong siêu thị Hacker phát tán tin nhắn mua dâm của Jang Dong Gun bị bắt Thanh Hóa: Xử lý rác thải tại bệnh viện đảm bảo không phát tán mầm bệnh Covid-19 ra môi trường

Virus SARS-CoV-2 là chủng virus đang gây ra đại dịch Covid-19 toàn cầu. Đây là chủng virus có vật chất di truyền là một mạch dương RNA. Theo phân định của GISAID, chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu bao gồm 2 nhóm chính là L và S dựa theo 9 loại dấu hiệu nhận biết hay còn gọi là marker. Sau đó kiểu L biến đổi gen và phân thành 2 nhóm mới là V và G. Nhóm G tiếp tục biến đổi thành các nhóm GH và GR. Như vậy, cho tới nay chủng virus SARS-CoV-2 gồm 6 nhóm là GR, G, GH, S, L và V.

Nhóm PV
Xem phiên bản mobile