Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Tập trung triển khai quyết liệt phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa ban hành văn bản chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị để đáp ứng các tiêu chí thành phố đô thị loại IIHuyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng dịch COVID-19Vĩnh Phúc: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 12kg pháo nổ về đốt Tết

Theo đó, UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo tập trung các nguồn lực để tiếp tục triển khai, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) theo quy định của Luật Thú y, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của UBND thành phố về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2020-2025; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19...

Phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi
Phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi

UBND thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản để triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố, Đội Quản lý Thị trường số 1: Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh và các sản phẩm từ lợn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Yên phối hợp với UBND các xã, phường thường xuyên giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không để dịch bênh lây lan diện rộng.

Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của địa phương để triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợn mắc, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định. Các phòng, ban, đơn vị thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động, tăng cường phối hợp với phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi & Thú y, UBND các xã, phường triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.

Vĩnh Phúc: Tặng thưởng 5 thầy cô giáo tích cực triển khai chương trình PSE trong trường học Vĩnh Phúc: Tặng thưởng 5 thầy cô giáo tích cực triển khai chương trình PSE trong trường học
Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị để đáp ứng các tiêu chí thành phố đô thị loại II Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị để đáp ứng các tiêu chí thành phố đô thị loại II
Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng dịch COVID-19 Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng dịch COVID-19
Minh Khánh
Xem phiên bản mobile