Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Phát động đợt cao điểm thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị phát động đợt cao điểm thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy giao.
Vĩnh Phúc: Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sáchVĩnh Phúc: Hơn 1 tháng xử lý 296 trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tảiVĩnh Phúc: Dâng hương các anh hùng liệt sỹ và tặng quà các gia đình chính sách

Trên cơ sở Quyết định số 529, ngày 11/1/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, BTV Thành ủy Vĩnh Yên đã cụ thể hóa và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, cơ bản các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo lộ trình, thời gian, bước đầu hoàn thành một số chỉ tiêu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nhất là tập trung tháo gỡ những việc khó, việc tồn đọng cần có sự vào cuộc quyết liệt và sự phối hợp giải quyết của các cấp, ngành.

Đ.c Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam phát động thi đua
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam phát động thi đua

Đợt thi đua cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được Thành ủy Vĩnh Yên phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi; nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự lan tỏa, thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Nội dung thi đua tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 934 ngày 15/2/2022 và Quyết định số 937 ngày 21/2/2022 của BTV Thành ủy đối với các phòng, ban, đơn vị và các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Giải quyết khiếu nại tố cáo; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Để đợt thi đua cao điểm được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Thành ủy Vĩnh Yên đã phân 4 cụm thi đua và cử cụm trưởng, cụm phó trong thực hiện đợt thi đua. Đồng thời, xây dựng thang điểm, quy chế thi đua, khen thưởng; Căn cứ kết quả triển khai phong trào thi đua, BTV Thành ủy sẽ xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đ.c Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu ngay sau hội nghị phát động, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt; Gắn việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với công tác thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ; Kịp thời báo cáo BTV Thành ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Khuyến khích các sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những giải pháp linh hoạt, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn.

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh bồi thường GPMB, nhất là GPMB các dự án trọng tâm, trọng điểm và các dự án chỉnh trang đô thị; Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; Quyết liệt xử lý các vi phạm về đất đai còn tồn tại; Kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới...

Lê Sơn
Xem phiên bản mobile