Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.300 lao động năm 2023

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) luôn chú trọng công tác giải quyết việc làm (GQVL) cho 1300 lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Vĩnh Phúc thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu"Khai mạc "Du lịch xuân Vĩnh Phúc"Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm 2022, thành phố Vĩnh Yên đã giải quyết việc làm (GQVL) cho 1.300 lao động, trong đó 77% tỷ lệ lao động đã qua đào tạo. Với mục tiêu năm 2023, thành phố tiếp tục phấn đấu giải quyết việc làm (GQVL) cho số lượng lao động như năm ngoái.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND thành phố Vĩnh Yên đã cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, lồng ghép thực hiện trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ, đây là lĩnh vực thu hút, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm (GQVL), thu hút các lao động tham gia làm việc ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế đô thị.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, định hướng, tư vấn nghề nghiệp, chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động trên địa bàn; nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động…

Minh Khánh
Phiên bản di động