Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID -19

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh COVID -19 gây ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) có những ảnh hưởng nhất định, bên cạnh việc tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch, cùng với sự hỗ trợ tích cực, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đã chủ động cơ cấu lại sản xuất, thực hiện song hành 2 nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh COVID -19 vừa tìm kiếm thị trường đầu ra cũng như khai thác nguồn nguyên liệu mới để đảm bảo, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Vui tết Quê hương” năm 2022Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022Vĩnh Phúc: Phát hiện tài liệu quý trong long báu thờ Quốc Mẫu Tây Thiên

Tính đến tháng 12/2021, số lượng thành phần kinh tế tư nhân có mã số thuế đang hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên là 7.322 đơn vị. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân: 2.392 đơn vị; hộ SXKD cá thể: 4.930đơn vị. Tổng số thu NSNN từ các thành phần kinh tế này là 84.467 triệu đồng, trong đó: Doanh nghiệp (68.216 triệu đồng), hộ kinh doanh (16.251 triệu đồng).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân, UBND thành phố thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể cùng UBND các xã, phường triển khai thực hiện Chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết và Kế hoạch của tỉnh đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Trong đó có nội dung về tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện, phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc hỗ trợ cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất, giãn, hoãn nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, UBND thành phố Vĩnh Yên thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Chi cục thuế phối hợp với các doanh nghiệp, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, cung cấp đường dây nóng và dịch vụ để hỗ trợ người nộp thuế... Chỉ đạo phòng LĐTB&XH phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ người người dân bị ảnh hưởng theo quy định... Cùng với đó, UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu các phòng, ban, các xã, phường, tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; hỗ trợ công tác BTGPMB cho các chủ đầu tư, phối hợp triển khai các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác BTGPMB để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với các sở, ngành triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của tỉnh, của Trung ương về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất đối với Doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng từ đại dịch COVID - 19. UBND thành phố ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn, Văn bản với các nội dung tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng năm 2021, khắc phục các tác động của đại dịch COVID -19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước...

Nếu tình hình dịch bệnh COVID - 19 vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phúc tạp, các doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn... Song dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp do Chính phủ ban hành hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân. Và bằng quyết tâm và nội lực cao nhất, các doanh nghiệp sẽ khắc phục được khó khăn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất đã đề ra.

Hồng Nhung
Xem phiên bản mobile