Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Đặt mục tiêu kinh tế tăng trưởng 15,3% trong năm 2023

Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) xác định sẽ triển khai đồng bộ 13 nhiệm vụ và 15 giải pháp trong năm 2023.
Vĩnh Phúc: Hơn 26 nghìn tỷ đồng cho vay xây dựng Nông thôn mớiVĩnh Phúc: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hiện đại gắn với bảo vệ môi trườngVĩnh Phúc: Xác định rõ tầm quan trọng về quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Ngày 30/12 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã triệu tập hội nghị Ban Cháp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thành phố năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; báo cáo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đánh giá, năm 2022, là năm tiếp tục chịu sự tác động của dịch bệnh COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vĩnh Yên và sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, thành phố đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Việt Phương phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Việt Phương phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022 có 20 chỉ tiêu liên quan đến các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong đó, TP Vĩnh Yên đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu. Kinh tế thành phố tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách tăng 25% so với dự toán giao. Công tác chỉnh trang đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm, đầu tư.

Thành phố Vĩnh Yên cũng đã thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật đất đai; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn.

Về lĩnh vực văn hoá, xã hội đã được quan tâm chỉ đạo, Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố được tổ chức thành công, dẫn đầu tỉnh tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; công tác giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả toàn diện; các chính sách an sinh xã hội cũng được đảm bảo. Năm 2022, thành phố Vĩnh Yên có 96,12% gia đình đạt gia đình văn hóa; 97,29% làng, khu phố đạt văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91%...

Một số ý kiến tại hội nghị
Một số ý kiến tại hội nghị

Nhiệm vụ năm 2023, UBND thành phố Vĩnh Yên xác định 13 nhiệm vụ, 15 giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 15,3% so với năm 2022; thu ngân sách dự kiến 2.690 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa 96%; thôn, tổ dân phố, cơ quan văn hóa đạt 91%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với kết quả, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân ở từng lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy giao chưa hoàn thành; những khó khăn, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng; những giải pháp tập trung trong năm 2023...

Lê Sơn
Phiên bản di động