Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Triển khai thí điểm xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”

Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổ chức họp nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn huyện.
Vĩnh Phúc: Bắt giữ thanh niên cướp điện thoại Iphone 14 PromaxVĩnh Phúc: Khánh thành Trung tâm Y tế thành phố Phúc YênVĩnh Phúc: Tuyên truyền kịp thời, toàn diện, đậm nét các sự kiện thời sự, chính trị-xã hội năm 2023
Đ/c Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Làng Văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Mục tiêu của Đề án nhằm hình thành các thiết chế văn hóa - thể thao, sinh hoạt cộng đồng của làng nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, qua đó cải thiện thu nhập của người dân; bảo tồn, phát huy, làm sống dậy các giá trị văn hóa tốt đẹp, nhất là truyền thống giữ làng, giữ nước; nâng cao năng lực của bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc định hướng, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế.

Theo Đề án, từ năm 2023, mỗi huyện, thành phố triển khai thí điểm tối đa 3 mô hình. Riêng huyện Vĩnh Tường lựa chọn 4 mô hình tại xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, Lý Nhân và Phú Đa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận công tác rà soát các tiêu chí, hoàn thiện đề án triển khai tại các xã, huy động nguồn lực, phát triển các mô hình sản xuất tại các xã…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung cao độ, triển khai nghiêm túc, chất lượng, có hiệu quả và đưa Đề án thí điểm xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” vào cuộc sống, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, xác định các nội dung, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyên các cấp phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan trong thực hiện Đề án; Tập trung tuyên truyền, huy động có hiệu quả các nguồn lực trong triển khai, thực hiện.

Trung Thành
Phiên bản di động