Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Ký kết chương trình về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026

Sáng 26/5, Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026.
Vĩnh Phúc: Tường nhà bỗng nhiên sập xuống khiến 3 người tử vongVĩnh Phúc: Giả làm người buôn mận để bán ma túyVĩnh Phúc: Gần 150 học sinh tham gia giải bơi các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Bình Xuyên

Thời gian qua, hoạt động phối hợp trong công tác dân vận đã thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và mỗi người dân; tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền.

Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung chứng kiến ký kết  chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện
Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung chứng kiến ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước từng bước được tăng cường và đổi mới. Công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; Lĩnh vực cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân; với phương châm lấy vận động, tuyên truyền thuyết phục là chính, nên công tác DTĐR, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực; Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp dân, đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt,…

Chương trình công tác dân vận giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện nhằm thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định, Chương trình hành động, kế hoạch... của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong trình hình mới.

Sau hội nghị này, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện cụ thể hóa kế hoạch thực hiện cho từng năm. Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn; chính quyền các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa để tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết.

Minh Khánh
Xem phiên bản mobile