Vĩnh Phúc: Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong phát triển đô thị Vĩnh Yên văn minh, hiện đại

UBND TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị chuyển đổi số, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và triển khai một số nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị.
Vĩnh Phúc: Trao thưởng gần 1,3 tỷ đồng cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022Công an tỉnh Vĩnh Phúc trắng đêm "đấu tranh" xử lý xe quá tải trọng, cơi nới thành thùng xeVĩnh Phúc: Trường Tiểu học Minh Tân đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến và làm rõ một số tổn tại và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; nhóm tiêu chí đánh giá về: cơ sở hạ tầng thông tin, nhân lực công nghệ thông tin, môi trường chính sách; nhóm tiêu chí đánh giá về: mức độ hiện diện (tính minh bạch), mức độ tương tác, mức độ giao dịch, chuyển đổi...

Tiếp đó hội nghị đã thông qua Quyết định, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số cho thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường; kế hoạch số 82/KH-UBND thành phố Vĩnh Yên ngày 28/3/2022 về triển khai Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2022 tập trung vào 8 nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; khai thác, vận hành hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh; nâng cấp, vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử, bảng điện tử tuyên truyền của thành phố; triển khai chế độ hội họp sử dụng công nghệ thông tin; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; số hóa cơ sở dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực.

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân nhấn mạnh: Tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong phát triển đô thị Vĩnh Yên văn minh, hiện đại.

Đồng chí đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban, đơn vị có liên quan, tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp, có giải pháp chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch số 82 của UBND thành phố.

Các xã phường kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Liên quan đến dữ liệu dân cư, mã định danh, cấp thẻ căn cước điện tử; phối hợp với công an tỉnh thực hiện, triển khai hệ thống camera giám sát... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Công an thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đặc biệt các xã phường cần tăng cường công tác phối hợp với công an trong quá trình triển khai thực hiện.

Một số ý kiến tại hội nghị
Một số ý kiến tại hội nghị

Cùng với đó, công an thành phố xây dựng dự thảo kế hoạch đảm bảo an ninh mạng. Phòng văn hoá thông tin thành phố tổng hợp các ý kiến của các đại biểu và đề xuất tập huấn về chuyển đổi số ngay trong tháng 8/2022. Tại hội nghị các đại biểu thống nhất đề xuất phường Ngô Quyền là đơn vị thí điểm chuyển đổi số.

Lê Sơn
Xem phiên bản mobile