Vĩnh Phúc: Rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng

Đó là nội dung chính của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa gửi Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực huyện, Thành ủy.    
Infographics: Vụ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền” ở Vĩnh Phúc Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, quản lý công chức tại tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ ra, trong thời gian qua,công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan, niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

vinh phuc ra soat chan chinh phong ngua xu ly hanh vi tieu cuc tham nhung
ảnh minh họa (nguồn báo Vĩnh Phúc)

Từ thực tế trên, cùng với việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cấp chính quyền, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm.

Nội dung hàng đầu là: xác định, nhận thức rõ người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ quan mình. Nội dung này đặc biệt nhấn mạnh đến việc chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan.

Việc rà soát, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không có phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng (đặc biệt là cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng) cũng được chú trọng...

Hoài An
Xem phiên bản mobile