Vĩnh Phúc: Phấn đấu trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của Nhân dân

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với huyện Bình Xuyên về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện.
Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằngVĩnh Phúc: Tập trung tuyên truyền sâu rộng Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”Công ty TNHH Piaggio Việt Nam tăng vốn thêm 75 triệu USD tại Vĩnh Phúc

Tại buổi làm việc, báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên cho thấy, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp và sự đồng thuận hưởng ứng của Nhân dân, công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn huyện Bình Xuyên cơ bản hoàn thành với những mục tiêu, định hướng đã đề ra; đạt kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng chí Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống y tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực về số lượng, cơ cấu.

Trung tâm đã và đang tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới y tế dự phòng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng hiệu của phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đang từng bước xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng công tác điều trị, là điểm chăm sóc sức khỏe tin cậy của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn Sở Y tế tỉnh, các đơn vị y tế tuyến tỉnh trong thời gian qua đã rất quan tâm đến công tác y tế của huyện và mong rằng trong thời gian tới công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện vẫn sẽ được Sở Y tế và các cơ quan trực thuộc Sở Y tế quan tâm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Sở Y tế Vĩnh Phúc và các cơ quan, đơn vị của Sở Y tế tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chuyển giao phát triển công nghệ, kỹ thuật y tế cho ngành Y tế huyện, đặc biệt, hỗ trợ Bình Xuyên trong việc thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh ban hành thực hiện Đề án “Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 - 2026”, trong đó có việc chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của lãnh đạo huyện Bình Xuyên, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện cho lĩnh vực y tế của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đơn vị y tế tuyến tỉnh; đồng thời UBND huyện đã rất kịp thời cụ thể hóa những chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như ban hành Chương trình số 13-CTr-HU ngày 3/6/2022 về Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên và Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 14/6/2022 để thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động của Huyện ủy, qua đó, đạt được những kết quả tốt trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế huyện Bình Xuyên, Sở Y tế đề nghị UBND huyện bố trí đủ số cán bộ công chức có trình độ chuyên môn về y tế làm việc tại Văn phòng UBND huyện theo Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế để tham mưu UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế theo quy định.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhân viên y tế tổ dân phố, báo cáo HĐND huyện đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng cho nhân viên y tế tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, huyện Bình Xuyên nói riêng.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị y tế và đời sống cho nhân viên y tế trên địa bàn huyện; các đơn vị y tế tuyến tỉnh, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Y tế cần có kế hoạch phối hợp với huyện Bình Xuyên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lê Sơn
Phiên bản di động