Vĩnh Phúc: Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ trong lĩnh vực “nóng” được dư luận quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2023.
Vĩnh Phúc công bố phương án tuyển sinh các lớp đầu cấpVĩnh Phúc: Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị ung thư vúVĩnh Phúc: Sắp có nhà máy chế biến thịt bò 500 triệu USD

Theo kế hoạch này, Sở Nội vụ Vĩnh Phúc sẽ là cơ quan Thường trực Đoàn kiểm tra công vụ, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan dự thảo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ.

Trong đó, Trưởng đoàn là Giám đốc Sở, các Phó Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; các thành viên là công chức thuộc Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp; Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch kiểm tra là nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, xử lý.

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, bảo đảm các chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Đồng thời, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, văn hóa công sở, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, thời giờ làm việc, nội quy, quy chế cơ quan. Kiểm tra việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đối với Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Đáng chú ý, các lĩnh vực được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Cấp phép xây dựng; cấp phép hoạt động karaoke; vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn thư của công dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... sẽ được kiểm tra đến các tập thể, cá nhân, đặc biệt là cấp cơ sở.

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị nêu trên.

Hình thức kiểm tra gồm, kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra đối với việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở) và kiểm tra theo kế hoạch có thông báo trước đối với việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao giao. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức.

Được biết, thời gian thực hiện kế hoạch là từ quý I đến quý IV/2023.

Lê Sơn
Phiên bản di động