Vĩnh Phúc: Không thu tiền nước uống của học sinh mỗi phụ huynh chuẩn bị nước đem đi học

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã ký văn bản Số: 1390/SGDĐT – KHTC hướng dẫn các khoản thu trong trường học. Các đơn vị không thu các khoản tiền: vở học sinh, sách tham khảo, chăm sóc cây xanh, nước uống.
Vĩnh Phúc: Trường TH Thiện Kế A xây dựng nề nếp cho học sinh nâng cao chất lượng dạy và họcVĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Trao tặng huy hiệu Đảng cho 16 đảng viênVĩnh Phúc: Thu ngân sách huyện Vĩnh Tường ước đạt trên 1.415 tỷ đồng vượt cao so với dự toán
ông Nguyễn Văn Huyến- Giám đốc Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc văn bản Số: 1390/SGDĐT – KHTC V/v hướng dẫn các khoản thu trong trường học. Các đơn vị không thu các khoản tiền: vở học sinh, sách tham khảo, chăm sóc cây xanh, nước uống.
Ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc ký văn bản Số: 1390/SGDĐT – KHTC về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học. Các đơn vị không thu các khoản tiền: vở học sinh, sách tham khảo, chăm sóc cây xanh, nước uống.

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 3/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc qui định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ văn bản số 7634/UBND - VX2 ngày 1/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ - HĐND ngày 3/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại văn bản Số: 1390/SGDĐT – KHTC V/v hướng dẫn các khoản thu trong trường học yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc trong đó có một số lưu ý:

Các đơn vị tổ chức thu theo tháng hoặc học kỳ, chia nhiều đợt trong năm học, không thu dồn các khoản thu vào đầu năm học. Nộp lệ phí môn bài cho các khoản thu dịch vụ phục vụ giáo dục cho cơ quan thuế (1.000.000đ/đơn vị/năm).

Không còn nước uống trường học mỗi học sinh chuẩn bị nước đi học
Không còn nước uống tại trường học, mỗi học sinh chuẩn bị nước trước khi đến trường

Các đơn vị không thu các khoản tiền: vở học sinh, sách tham khảo, chăm sóc cây xanh, nước uống.

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Không đứng ra thu, không quản lý, sử dụng quĩ của các tổ chức như: Hội cha mẹ học sinh, Hội Chữ thập đỏ, Tổ chức Đoàn Đội. Các loại quĩ này do các Hội, chi hội cơ sở trực tiếp vận động thu và quản lý sử dụng theo hướng dẫn của Hội cấp trên.

Nghiêm cấm các cơ sở trường học tự ý đặt ra các khoản thu ngoài qui định hoặc không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh và chưa được cơ quan quản lý cấp trên cho ý kiến thẩm định. Yêu cầu các khoản thu, chi phải hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán nhà trường theo quy định.

Tại văn bản thực hiện của một Phòng GD&ĐT yêu cầu các Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông trên địa bàn huyện: Kể từ ngày 1/11/2022 các trường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; các khoản thu, chi của các trường thực hiện qua tài khoản chuyên thu mở tại ngân hàng, thực hiện tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt.

Không thu tiền nước uống của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào, đơn vị trường nào đã triển khai thu (hoặc) thu dưới danh nghĩa phụ huynh học sinh, thực hiện trả lại cho phụ huynh học sinh theo quy định, tính từ tháng 11/2022. Đề nghị các trường tuyên truyền và thông báo tới cha mẹ học sinh tự chuẩn bị nước uống cho học sinh ngay từ nhà để sử dụng.

Lê Sơn
Xem phiên bản mobile