Vĩnh Phúc: Huyện Yên Lạc triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao được huyện Yên Lạc triển khai có hiệu quả. Huyện phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách đối với từng dự án lớn, quan trọng của huyện; Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, không để phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai mới, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Vĩnh Phúc: Đồng loạt ra quân "Ngày chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu"Vĩnh Phúc: Chính thức ra mắt Câu lạc bộ Golf Yên LạcVĩnh Phúc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Huyện Yên Lạc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Huyện phân công lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị phụ trách đối với từng dự án lớn, quan trọng của huyện; Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án.

trong 7 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BTV Tỉnh uỷ giao được huyện Yên Lạc triển khai có hiệu quả.
Trong 7 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao được huyện Yên Lạc triển khai có hiệu quả.

Trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giải ngân 438/600,3 tỷ đồng, đạt 73%. Nhiều dự án trọng điểm như: dự án Dragon City; dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp với đường giao thông thuộc địa phận huyện Yên Lạc; dự án đường trục Đông Tây tỉnh Vĩnh Phúc thuộc địa phận huyện Yên Lạc... được đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Cùng với không để phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai mới, huyện đã tập trung chỉ đạo xã Đồng Văn, Tề Lỗ xây dựng kế hoạch, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm cũ. Kết quả, huyện đã rà soát được 272 trường hợp vi phạm đất đai trên các tuyến đường Tỉnh lộ 303, Quốc lộ 2C, đường nhánh 305. Đến nay, huyện đã củng cố hồ sơ và xử lý được 87 trường hợp vi phạm.

Tích cực tuyên truyền GPMB dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City
Tích cực tuyên truyền giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City

7 tháng đầu năm, huyện không phát sinh khiếu nại tố cáo đông người, kéo dài; các vụ việc mới phát sinh được huyện giải quyết kịp thời đạt 100% các vụ việc.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, huyện chỉ đạo chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 80% trở lên; duy trì được 3 xã và xây dựng thêm được 3 xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.

Hiện nay, huyện Yên Lạc đang coi trọng việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan. Đây là động lực, là cơ sở để mỗi cơ quan, đơn vị và người đứng đầu nỗ lực và cam kết hoàn thành đúng chỉ tiêu, nhiệm vụ đã cam kết.

Lê Sơn
Phiên bản di động