Vĩnh Phúc: Giám đốc Sở Tư pháp cùng 2 cấp Phó mất chức vì sai phạm

4 lãnh đạo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đều bị kỷ luật, trong đó, Giám đốc Sở bị cách chức, 2 Phó Giám đốc bị buộc thôi việc, 1 Phó Giám đốc bị kỷ luật cảnh cáo. Sai phạm của “dàn” lãnh đạo trên được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin tới báo chí vào chiều 21/7.
Vĩnh Phúc: Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Phúc Yên lần thứ VVĩnh Phúc: Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Bình Xuyên khóa XIX lần thứ 7Vĩnh Phúc: Thi hành kỷ luật 4 lãnh đạo Sở Tư pháp vi phạm quản lý tài chính ngân sách tại cơ quan

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp với trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy sở Tư pháp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin tới cơ quan báo chí
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin tới cơ quan báo chí

Ông Bắc đã vi phạm Quy chế làm việc của Sở, vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính, ngân sách. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Bắc là nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bắc bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bắc bằng hình thức cách chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thiếu gương mẫu, chưa nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; vi phạm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính, ngân sách. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Tuấn Anh là rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Anh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Tuấn Anh bằng hình thức buộc thôi việc.

Bà Kim Thị Ánh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp. Bà Ánh vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. Những khuyết điểm, vi phạm của bà Kim Thị Ánh là rất nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật bà Kim Thị Ánh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với bà Kim Thị Ánh bằng hình thức buộc thôi việc.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền. Sau khi thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp là nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Tư pháp bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Hà Thái Nguyên với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp; thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến có những khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Hà Thái Nguyên bằng hình thức cảnh cáo. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Hà Thái Nguyên bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Sở Tư pháp.

Xem phiên bản mobile