Vĩnh Phúc: Đối thoại 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức hội nghị đối thoại, trả lời các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường GPMB dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3 tại phường Hội Hợp.
Vĩnh Phúc: Lấy ý kiến về đề án phòng chống lấn, chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đaiLan tỏa phong trào ngày hội đọc sách đến với độc giả nhíCông ty Điện lực Vĩnh Phúc điển hình về tiết kiệm điện

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3 thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Dự án thực hiện thu hồi đất, GPMB từ tháng 11/2017. Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án 58,94 ha. Trong đó, diện tích đã được phê duyệt 58,67 ha, diện tích đã hoàn thành xong công tác bồi thường GPMB 51,38 ha.

Vĩnh Phúc: Đối thoại 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

Tại phường Hội Hợp, tổng diện tích đất thu hồi và đã phê duyệt phương án bồi thường 25,93 ha. Đã thực hiện xong công tác GPMB đối với 18,65 ha của 141 hộ dân.

Quá trình thực hiện dự án, UBND thành phố, đã triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định pháp luật, thực hiện công khai quy hoạch, công bố thông báo thu hồi đất, triển khai các nội dung liên quan đến bồi thường tại dự án. UBND phường Hội Hợp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi đồng thuận với dự án, chấp hành các quy định trong công tác bồi thường GPMB, trực tiếp đến nhà các hộ dân lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến. Trên cơ pháp luật quy định, giải quyết đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ý kiến các hộ dân
Ý kiến các hộ dân

Tuy nhiên, đến nay còn 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB, với diện tích 7,28 ha. UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành các Quyết định cưỡng chế: Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 26/7/2021; Quyết định số 3516 /QĐ-UBND ngày 18/11/2021 và quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB để thực hiện dự án.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã phát biểu ý kiến, thể hiện sự đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị làm rõ các nội dung: Về xác định nguồn gốc đất, phân loại đất; việc tính phương án bồi thường, các hộ cho rằng đơn giá bồi thường thấp, đề nghị được tính theo Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; việc kê khai tài sản để tính bồi thường cho các hộ còn thiếu…

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giao nhiệm vụ
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giao nhiệm vụ

Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ánh của các hộ dân, đại diện các phòng chức năng của thành phố và UBND phường Hội Hợp đã giải trình, trả lời làm rõ từng nội dung ý kiến của các hộ dân.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh: Thành phố tiếp thu và trân trọng cảm ơn các ý kiến của các hộ dân. Quan điểm của thành phố là lấy công tác tuyên truyền, vận động là chính, quá trình thu hồi đất đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, mong các hộ đồng thuận và chấp hành các quy định của pháp luật trong bồi thường GPMB. Tuy nhiên, thành phố cũng sẽ quyết liệt thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành quy định của pháp luật...

Phần diện tích Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 thuộc địa phận thành phố
Phần diện tích Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 thuộc địa phận thành phố

Kết luận đối thoại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết giao Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố tiếp tục rà soát, trên cơ sở pháp luật tính toán phương án bồi thường GPMB cho các hộ; phối hợp với phường Hội Hợp rà soát lại toàn bộ nguồn gốc, diện tích, phân loại đất, tài sản trên đất để đối chiếu phương án bồi thường phù hợp. Giao Chủ tịch UBND phường Hội Hợp và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền để các hộ đồng thuận. Đối với các hộ dân nếu có căn cứ cụ thể cần cung cấp cho cơ quan chức năng áp dụng tính toàn bồi thường theo quy định pháp luật. Thời gian hết tháng 4/2022, sau khi rà soát, tính toán phương án bồi thường mà các hộ không nhận, không bàn giao mặt bằng, giao Ban QLDA thành phố, các ngành chức năng và phường Hội Hợp xây dựng phương án cưỡng chế đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Lê Sơn
Xem phiên bản mobile