Vingroup lãi trước thuế hơn 13.850 tỷ đồng năm 2018

Tính đến cuối năm 2018, Vingroup có 13.555 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng mạnh so với mức 8.140 tỷ đồng thời điểm đầu năm, trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm tới 8.160 tỷ đồng.
Tập đoàn Hàn Quốc muốn mua khối cổ phần tỷ USD của Vingroup Cổ phiếu Vingroup tăng vùn vụt, ông Phạm Nhật Vượng lại "bỏ túi" hàng nghìn tỷ đồng Vingroup dự kiến bán khối cổ phiếu 25.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư nước ngoài

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty khá hiệu quả, khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng rất mạnh.

Theo đó, kết thúc năm 2018, tổng doanh thu thuần đạt 121.894 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế của Vingroup cũng đạt 13.854 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017.

Không những vậy, tổng tài sản của Vingroup cũng tăng mạnh từ mức 214.000 tỷ đồng lên 288.000 tỷ đồng, trong đó, tài sản dài hạn là 152.700 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 135.280 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh từ mức 52.550 tỷ đồng lên mức 99.013 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2018.

vingroup lai truoc thue hon 13850 ty dong nam 2018
Tính đến cuối năm 2018, Vingroup có 13.555 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Đáng nói, theo thuyết minh báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2018, Vingroup có 13.555 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng mạnh so với mức 8.140 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm tới 8.160 tỷ đồng, tiền mặt là 365 tỷ đồng.

Trong năm 2018, thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Tập đoàn Vingroup đạt 55,2 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 22% so với năm 2017.

vingroup lai truoc thue hon 13850 ty dong nam 2018
Năm 2018, thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Tập đoàn Vingroup đạt 55,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, hiện tại, Tập đoàn Vingroup có 9 thành viên trong Hội đồng quản trị; ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch HĐQT, 4 Phó Chủ tịch, 4 thành viên HĐQT khác và 6 thành viên trong Ban Giám đốc. Tổng cộng, nhóm lãnh đạo này gồm 15 thành viên.

Như vậy, tính bình quân, với mức thu nhập năm 2018 là 55,2 tỷ đồng thì mỗi lãnh đạo của Vingroup nhận mức thu nhập xấp xỉ 3,7 tỷ đồng trong năm 2018, tương đương hơn 300 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 50 triệu đồng/tháng so với năm 2017.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến hết năm 2018, số lượng nhân viên của Vingroup là 446 người, tăng 119 người so với năm 2017. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2018, Vingroup có tổng cộng 68 công ty con.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile