Vinalines tiếp tục lỗ nặng, nhiều công ty con bị nghi ngờ khả năng hoạt động

Có 3 công ty con của Vinalines bị kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ hoặc vấn đề nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu.
Vinalines lỗ lũy kế hơn 3.600 tỷ đồng, nợ đầm đìa Con tàu đắm Vinalines lùi họp thường niên một ngày

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinalines, mã CK: MVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Vinalines ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.605 tỷ đồng, giảm khoảng 500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng chiếm tới 4.817 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn 788 tỷ đồng, tăng so với mức 726 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

vinalines tiep tuc lo nang nhieu cong ty con bi nghi ngo kha nang hoat dong
Tòa nhà Vinalines.

Trong kỳ vừa qua, Vinalines ghi nhận khoản lỗ đầu tư công ty liên doanh, liên kết hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại tăng đột biến từ mức 1,5 tỷ đồng lên 119 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, khoản chi phí khác của Vinalines tăng mạnh từ mức 61 tỷ đồng lên 455 tỷ đồng; khoản lợi nhuận khác âm tới 379,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 15,3 tỷ đồng.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, Vinalines lỗ 394 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 107 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái (đáng chú ý công ty mẹ lỗ 522,5 tỷ đồng). Khoản lỗ lũy kế tính đến thời điểm ngày 30/6/2019 lên tới 5.567 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Vinalines đạt 26.107 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 9.149 tỷ đồng (các khoản phải thu ngắn hạn 2.632 tỷ đồng, hàng tồn kho 671 tỷ đồng), tài sản dài hạn 16.957 tỷ đồng (chủ yếu là tài sản cố định).

Cũng tại thời điểm ngày 30/6/2019, nợ phải trả của Vinalines là 17.272 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm tới 10.077 tỷ đồng, nợ dài hạn là 7.194 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 8.835 tỷ đồng, tương đương chỉ bằng nửa khoản nợ phải trả.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính hợp nhất, đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh vấn đề báo cáo tài chính soát xét cho giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship đưa ý kiến ngoại trừ hoặc vấn đề nhấn mạnh, vấn đề khác về khả năng hoạt động liên tục của các công ty này do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của các công ty. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của các công ty này vẫn đang được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Mặc dù vậy, Ban lãnh đạo Tổng công ty nhận định rầng các công ty con này sẽ vẫn đảm bảo yêu cầu về hoạt động liên tục với điều kiện các công ty con thực hiện thành công việc tái cơ cấu các khoản vay đã quá hạn và đến hạn trả. Bên cạnh đó, các công ty con cũng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp tái cơ cấu về tổ chức, kinh doanh và quản lý tài chính theo chủ trương tái cơ cấu của Vinalines đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile