Vinafood 2 nguy cơ mất hàng chục tỷ đồng tiền đầu tư vào các công ty con

Đến thời điểm hết năm 2018, Vinafood 2 có nhiều khoản đầu tư vào các công ty con số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, trong khi đó nhiều công ty đã tạm ngừng hoạt động, đang tiến hành thủ tục phá sản...
Công ty kiểm toán lưu ý nhiều vấn đề tài chính tại Vinafood 2 Vinafood 2 lỗ ròng gần 1.500 tỷ đồng trong 3 tháng

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2, mã CK: VSF) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính niên độ 9/10/2019-31/12/2018.

Theo đó, đối với công ty mẹ, Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ: "Vào năm 2015, Công ty Lương thực Trà Vinh (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty) đã chuyển nhượng bất động sản là nhà số 02 Điện Biên Phủ, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà VInh theo phương thức bán đấu giá với giá trị đấu thành công là 11,76 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT) đang được theo dõi trên khoản mục Doanh thu chưa thực hiện. Giá vốn và chi phí chuyển nhượng là 3,39 tỷ đồng đang được theo dõi trên khoản mục Chi phí trả trước ngắn hạn.

Công ty đã thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhưng chưa ghi nhận doanh thu, giá vốn của hoạt động chuyển nhượng này vào kết quả hoạt động kinh doanh. Số liệu trên báo cáo tài chính liên quan đến nội dung này có thể sẽ thay đổi sau khi có quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng.

vinafood 2 nguy co mat hang chuc ty dong tien dau tu vao cac cong ty con
Giải trình của Vinafood 2.

Tại Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2018 đến ngày 8/10/2018, chúng tôi đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc chúng tôi chưa nhận được thư xác nhận công nợ liên quan đến khoản phải thu các công ty con về tiền lãi do chậm nộp tiền cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng Công ty với số tiền 22,07 tỷ đồng do các bên liên quan đến vấn đề này đang tiếp tục thương thảo các nội dung liên quan đến số tiền lãi nêu trên. Đến thời điểm 31/12/2018, khoản công nợ này vẫn chưa được đối chiếu xác nhận".

Về việc này, theo lý giải của Vinafood 2, Công ty Lương thực Trà Vinh là đơn vị trực thuộc đang trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Lương thực miền Nam theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thì số tiền bán tài sản trên đất, công ty nhà nước được sử dụng theo chế độ hiện hành. Số tiền thu được từ chuyển quyền sử dụng đất sau khi trừ đi chi phí có liên quan phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2015, Công ty Lương thực Trà Vinh đã chuyển nhượng bất động sản là nhà số 02 Điện Biên Phủ, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, do chưa xác định được tài sản trên có thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hay không. Do đó, Tổng Công ty chưa thể ghi nhận doanh thu, giá vốn hoạt động chuyển nhượng này vào kết quả hoạt động kinh doanh mà chỉ theo dõi trên khoản mục Doanh thu chưa thực hiện, đồng thời giá vốn và chi phí chuyển nhượng đang được theo dõi trên khoản mục Chi phí trả trước ngắn hạn.

"Hiện nay, Tổng Công ty Lương thực miền Nam đang chờ Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và cho ý kiến về nội dung này. Tổng Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh ngay khi có Quyết định phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần của các cơ quan chức năng có thẩm quyển", theo giải trình của Vinafood 2.

Đối với báo cáo hợp nhất Tổng Công ty, Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ bổ sung như sau: "Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Tổng Công ty đang trình bày giá trị khoản đầu tư vào Công ty con - Công ty CP Lương thực Hậu Giang là 28,77 tỷ đồng theo giá gốc do công ty con này đã tạm ngưng hoạt động. Khoản đầu tư này đã được dự phòng tổn thất toàn bộ. Với những thủ tục đã được thực hiện, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đối với báo cáo tài chính hợp nhất.

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Tổng Công ty đang trình bày giá trị khoản đầu tư vào các công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bao gồm Công ty TNHH Lương thực V.A.P, Công ty CP Phú Tam Khôi, Cơ sở nuôi cá ở khém Long Trị với tổng giá trị đầu tư là 60,54 tỷ đồng (đã được dự phòng tổn thất 44,31 tỷ đồng) theo giá gốc do các công ty này chưa lập báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2018. Với những thủ tục đã thực hiện, chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đối với báo cáo tài chính hợp nhất".

Về vấn đề này, Vinafood 2 lý giải rằng, do chuẩnmực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính.

Còn về tại ngày 31/12/2018 các đơn vị trên không gửi báo cáo tài chính cho Tổng Công ty với lý do, Công ty CP Lương thực Hậu Giang đã tạm ngưng hoạt động, tòa án đang xét xử vụ án liên quan giữa Công ty CP Lương thực Hậu Giang và Công ty TNHH XNK TM Võ Thị Thu Hà và chưa có phán quyết cuối cùng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Lương thực V.A.P đang tiến hành các thủ tục phá sản theo quy định, thực hiện bán đấu giá tài sản nhưng đến ngày 31/12/2018 vẫn chưa hoàn tất thủ tục đấu giá tài sản. Ngoài ra, Tổng Công ty đầu tư gián tiếp vào Công ty CP Phú Tam Khôi với tỷ lệ lợi ích 23.91% (Công ty CP Lương thực TP HCM đầu tư trực tiếp vào Công ty CP Phú Tam Khôi với tỷ lệ 40%). Mặc dù Công ty CP Lương thực TP HCM đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Phú Tam Khôi gửi báo cáo kiểm toán nhưng đến thời điểm Tổng Công ty lập báo cáo tài chính hợp nhất vẫn chưa nhận được báo cáo kiểm toán của Công ty CP Phú Tam Khôi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, trong giai đoạn từ 9/10/2018 đến 31/12/2018, Vinafood 2 đạt doanh thu thuần 2.587 tỷ đồng; tuy nhiên, giá vốn bán hàng đã chiếm tới 2.446 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 140 tỷ đồng

Đáng chú ý, trong 3 tháng cuối năm 2018, mặc dù chi phí lãi vay đã giảm mạnh xuống còn 35,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng mạnh từ 308 tỷ đồng lên mức 1.288 tỷ đồng kiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinafood 2 âm 1.396,6 tỷ đồng.

Kết quả, 3 tháng cuối năm 2018, Vinafood 2 ghi nhận khoản lỗ ròng 1.488 tỷ đồng, trong khi 9 tháng trước đó công ty vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 12,97 tỷ đồng.

Theo giải trình của Vinafood 2, sau khi hợp nhất báo cáo tài chính do thực hiện hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn và dự phòng phải thu khó đòi công ty mẹ đã trích lập tại 31/12/2018 là hơn 445 tỷ đồng; xác định lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do hoàn nhập các khoản dự phòng là 89 tỷ đồng và điều chỉnh một số khoản chi phí sau khi hợp nhất đã dẫn tới báo lỗ.

Chiếu theo số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Vinafood 2 đạt 8.891 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ so với ngày 9/10/2018. Trong đó, nợ phải trả của công ty lên tới 5.534 tỷ đồng, riêng khoản vay và thuê tài chính ngắn hạn 3.296 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vinafood 2 còn có khoản nợ xấu lớn đó là giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi như Công ty CP Lương thực Hậu Giang hiện đã dừng hoạt động (165 tỷ đồng), Công ty XNK Thương mại Dịch vụ Võ Thị Thu Hà (146 tỷ đồng), Địa ốc Hoàng Long (5 tỷ đồng), tài sản thiếu chờ xử lý (661 tỷ). Tổng các khoản này là 1.309 tỷ đồng, công ty đã trích lập dự phòng được 1.281 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018, Vinafood 2 đang có lỗ lũy kế gần 2.000 tỷ đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu chỉ còn 3.357 tỷ đồng trên vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Hiện tại Vinafood 2 có hai cổ đông chính là Ủy ban quản lý vốn Nhà nước khi sở hữu 51,43% vốn và Tập đoàn T&T với 25% vốn.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile