Vinafood 2 lỗ ròng gần 1.500 tỷ đồng trong 3 tháng

Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2019, tình hình kinh doanh của Vinafood 2 có diễn biến tiêu cực khi ghi nhận khoản lỗ ròng 1.488 tỷ đồng, kéo khoản lỗ lũy kế lên gần 2.000 tỷ đồng.
Ứng 97 triệu USD trả nợ cho dự án đắp chiếu của TCT Giấy Việt Nam Một doanh nghiệp chi hơn 600 tỷ đồng mua cổ phần công ty bầu Đức Sắp đấu giá dự án nghìn tỷ "đắp chiếu" của Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2, mã CK: VSF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán cho thấy tình hình doanh của ông lớn ngành sản xuất lương thực có dấu hiệu đi xuống nghiêm trọng.

Theo đó, trong giai đoạn từ 9/10/2018 đến 31/12/2018, Vinafood 2 đạt doanh thu thuần 2.587 tỷ đồng; tuy nhiên, giá vốn bán hàng đã chiếm tới 2.446 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 140 tỷ đồng

Đáng chú ý, trong 3 tháng cuối năm 2018, mặc dù chi phí lãi vay đã giảm mạnh xuống còn 35,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng mạnh từ 308 tỷ đồng lên mức 1.288 tỷ đồng kiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinafood 2 âm 1.396,6 tỷ đồng.

vinafood 2 lo rong gan 1500 ty dong trong 3 thang
Vinafood 2 lỗ ròng gần 1.500 tỷ đồng trong 3 tháng.

Kết quả, 3 tháng cuối năm 2018, Vinafood 2 ghi nhận khoản lỗ ròng 1.488 tỷ đồng, trong khi 9 tháng trước đó công ty vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 12,97 tỷ đồng.

Theo giải trình của Vinafood 2, sau khi hợp nhất báo cáo tài chính do thực hiện hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn và dự phòng phải thu khó đòi công ty mẹ đã trích lập tại 31/12/2018 là hơn 445 tỷ đồng; xác định lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do hoàn nhập các khoản dự phòng là 89 tỷ đồng và điều chỉnh một số khoản chi phí sau khi hợp nhất đã dẫn tới báo lỗ.

Chiếu theo số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Vinafood 2 đạt 8.891 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ so với ngày 9/10/2018. Trong đó, nợ phải trả của công ty lên tới 5.534 tỷ đồng, riêng khoản vay và thuê tài chính ngắn hạn 3.296 tỷ đồng.

Năm 2018, Vinafood 2 có một khoản đầu tư 164 tỷ đồng vào các công ty liên kết, đơn vị góp vốn tuy nhiên đã phải trích lập dự phòng giảm giá lên tới 111 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản phải thu của Vinafood 2 là 1.240 tỷ cũng phải trích lập dự phòng 228 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn là 409 tỷ đồng cũng phải trích lập dự phòng 337 tỷ đồng.

Ngoài ra công ty có một khoản nợ xấu lớn đó là giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi như Công ty CP Lương thực Hậu Giang hiện đã dừng hoạt động (165 tỷ đồng), Công ty XNK Thương mại Dịch vụ Võ Thị Thu Hà (146 tỷ đồng), Địa ốc Hoàng long (5 tỷ đồng), tài sản thiếu chờ xử lý (661 tỷ). Tổng các khoản này là 1.309 tỷ đồng, công ty đã trích lập dự phòng được 1.281 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018, Vinafood 2 đang có lỗ lũy kế gần 2.000 tỷ đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu chỉ còn 3.357 tỷ đồng trên vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Hiện tại Vinafood 2 có hai cổ đông chính là Ủy ban quản lý vốn Nhà nước khi sở hữu 51,43% vốn và Tập đoàn T&T với 25% vốn.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile