Vinaconex dự kiến thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

Trong cuộc họp thường niên sắp tới, Hội đồng quản trị Vinaconex sẽ có tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao; đặc biệt là việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Tòa hủy bỏ biện pháp khẩn cấp, HĐQT Vinaconex được hoạt động trở lại Hội đồng quản trị bị ''vô hiệu hóa'', Vinaconex xin gia hạn họp thường niên Ban lãnh đạo bị ''vô hiệu'', Vinaconex hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã CK: VCG) vừa công bố quyết định phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 lập tại ngày 8/4/2019. Đồng thời, Vinaconex cũng phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

vinaconex du kien thay doi nganh nghe linh vuc kinh doanh
Ảnh minh họa.

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Vinaconex dự kiến sẽ diễn ra vào 8h ngày 28/6/2019, tại tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp) là 10/6/2019.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Vinaconex dự kiến có một số nội dung như báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao và tờ trình thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Vinaconex.

Mới đây, ngày 25/4/2019, TAND Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ban hành quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc Kinh doanh thương mại thu lý số 29/2019/TLST-KDTM ngày 25/3/2019 về việc yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019 của Vinaconex và quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời: “Buộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2019.

Trước đó, ngày 27/3/2019, Vinaconex nhận được đồng thời 2 văn bản của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa, TP Hà Nội, gồm: Thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại số 505/TB-TA vào ngày 25/3/ 2019 về việc: “Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 01/2019/NQ- ĐHĐCPĐ ngày 11/1/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty cổ phân Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam” theo đơn yêu cầu của: 1. Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ; 2. Công ty TNHH Đầu tư Star Invest; 3. Ông Nguyễn Quang Trung và 4. Ông Thân Thế Hà; và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCT ngày 27/3/2019 buộc Tổng công ty tạm dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bắt thường số 01/2019/NGQ- ĐHĐCĐ ngày 11/1/2019 của Vinaconex.

Trước sự việc này, trong các ngày 28/3 và 29/3/2019, Vinaconex đã liên tục gửi các văn bản khiếu nại đề nghị TAND quận Đống Đa hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCT ngày 27/3/2019. Tuy nhiên, ngày 2/4/2019, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/2019/QĐ-CA trong đó không chấp nhận Văn bản khiếu nại ngày 28/3/2019 của Vinaconex.

Việc HĐQT bị đình chỉ hoạt động khiến cuộc họp thường niên 2019 của Vinaconex dự kiến diễn ra ngày 23/4/2019 đã phải hoãn lại và công ty cũng đã có đơn xin gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp. Theo kế hoạch trước đó, công ty đã lập danh sách cỗ đông có quyền dự họp là 15/3/2019 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/4/2019; và công ty cũng đã dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào 8h sáng ngày 23/4/2019.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile