Vietravel Airlines được cấp phép bay

Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).
Cục Hàng không tái khẳng định Vietravel Airlines đủ điều kiện bay Lo ngại năng lực tài chính của Vietravel Airlines khi cấp phép bay Vietravel Airlines sẽ cất cánh trong tháng 12

Theo đó, Vietravel Airlines vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trụ sở chính tại 17 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Vietravel Airlines được kinh doanh vận chuyển hàng không với đối tượng vận chuyển gồm: hành khách, hàng hóa, hành lý, bưu gửi. Vietravel Airlines được thực hiện loại hình vận chuyển thường lệ và không thường lệ trên phạm vi quốc tế lẫn nội địa.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông (Vietravel), Vietravel Airlines tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành liên quan về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Vietravel Airlines được cấp phép bay
Ảnh minh họa

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đặc biệt là ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn 12042/BTC-TCDN ngày 1/10/2020 về việc làm rõ năng lực tài chính của Vietravel trong việc bảo đảm mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines.

Theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam trên cơ sở báo cáo tiếp thu, giải trình của Vietravel và Vietravel Airlines có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ này và đề xuất thời điểm cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Trong khi đó, Vietravel, Vietravel Airlines có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan (đặc biệt là Bộ Công an) để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trong quá trình hoạt động.

Được biết, tại Công văn 12042, Bộ Tài chính cho biết không nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Vietravel Airlines cũng như văn bản xác nhận vốn của tổ chức tín dụng đối với công ty hàng không này. Do vậy, Bộ Tài chính chưa đủ cơ sở có ý kiến về việc xác nhận vốn của tổ chức tín dụng đối với Vietravel Airlines theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Bộ Tài chính bày tỏ quan ngại về năng lực tài chính của Vietravel khi tham gia góp vốn vào Vietravel Airlines.

Theo đó, Bộ Tài chính dẫn báo báo cáo tài chính quý 3/2019 và báo cáo tài chính quý 2/2020 của Vietravel cho biết, nguồn vốn Vietravel đầu tư góp vốn thành lập Vietravel Airlines được lấy từ khoản phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi trong thời hạn 2 năm có tài sản bảo đảm là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Qua rà soát báo cáo tài chính quý 2/2020 của công ty mẹ Vietravel, Bộ Tài chính nhận thấy có một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/6/2020 cần phải chú ý.

Cụ thể, tổng nợ phải trả của Vietravel là 1.578 tỷ đồng (gồm: nợ phải trả ngắn hạn là 862 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn là 715 tỷ đồng), trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 942 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nợ phải trả. Đồng thời, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Vietravel hiện lên tới 10,8 lần trong khi hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,82 lần; lợi nhuận trước thuế âm 65 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ Vietravel chủ yếu đến từ nguồn vốn vay thương mại.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài trong năm 2020-2021 và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như 6 tháng đầu năm 2020 thì công ty mẹ Vietravel có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ, nhất là khả năng thanh toán khoản trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng (được phát hành để đầu tư vào Vietravel Airlines và bị phong tỏa tại ngân hàng) có tài sản bảo đảm là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại VPBank sẽ đến hạn thanh toán vào tháng 9/2021. Trong khi đó, phương án dự kiến Vietravel Airlines sẽ bị lỗ trong năm đầu khai thác là năm 2021.

Mới đây, tại văn bản báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, theo quy định tại Nghị định 89, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không chỉ yêu cầu chủ sở hữu có xác nhận vốn được phong toả trong thời gian thẩm định hồ sơ.

Sau khi đi vào khai thác, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành sẽ tiếp tục đảm bảo công tác giám sát việc duy trì vốn pháp định của hãng hàng không. Việc đánh giá năng lực tài chính chủ sở hữu không nằm trong quy định cần xem xét theo quy định trong giai đoạn thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông cấp giấy phép vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile